Dva noví profesoři byli jmenováni na základě návrhu Slezské univerzity v Opavě

pátek 19. prosince 2014 9:57 Autor: Martin Kůs

Foto: CevroInstitut

PRAHA, OPAVA – Ve čtvrtek 18. prosince 2014 byli jmenováni profesorem doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., a doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D., muži, kteří úspěšně prošli řízením k jmenováním profesorem na Slezské univerzitě v Opavě. Na základě rozhodnutí Vědecké rady Slezské univerzity jejich jmenování profesorem postoupil k dalšímu legislativnímu procesu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR rektor Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Ten byl i ceremoniálu jmenování osobně přítomen.

Foto: Martin KůsJmenovací dekrety čtyřiapadesáti přítomným z 64 nově jmenovaných profesorek a profesorů českých vysokých škol předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Ten při slavnostním aktu v pražském Karolinu, tradičním místě ceremoniálu, zastoupil prezidenta České republiky.

Dnes již profesor Vratislav Doubek, působící na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, úspěšně přednesl dne 27. března 2014 na veřejném zasedání Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (VR FPF) svoji inaugurační přednášku kandidáta na téma Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě. Následně hodnotící komise v čele s předsedou prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., doporučila VR FPF podání návrhu k jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny Vědecké radě Slezské univerzity v Opavě, která tento krok schválila dne 15. dubna 2014.

Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě si pak na stejném veřejném zasedání vyslechla také inaugurační přednášku kandidáta na téma Šestkrát střední Evropa, kterou přednesl tehdy ještě doc. Bořivoj Hnízdo, jinak člen akademické obce Katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., a působící též na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Také jeho následně doporučila děkanu Stuchlíkovi k návrhu na jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě tento návrh schválila rovněž dne 15. dubna 2014.

Od roku 2000 se jedná už o rovné dvě desítky profesorů, kteří úspěšně prošli řízením na Slezské univerzitě, a následně jim byl titul přiznán. Prvním byl v listopadu 2000 jmenovaný matematik doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., v oboru Matematika - matematická analýza. V současné době běží řízení doc. RNDr. Emila Bětáka, DrSc., opět na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, tentokrát v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015