Univerzitní výuka v Trutnově slaví své pětiletí

pátek 10. července 2015 5:10 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin Kůs

TRUTNOV, OPAVA – Již popáté se v pátek 26. června 2015 konala v Trutnově promoce. Své bakalářské studium oboru Veřejná správa a regionální politika a Veřejná správa a sociální politika zde v tomto akademickém roce úspěšně dokončilo 24 absolventů, kteří si své vysokoškolské diplomy převzali při promoci v kulturním domě UFFO. V zastoupení děkana Fakulty veřejných politik v Opavě je absolventům předala proděkanka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Foto: Martin KůsPod hlavičkou Fakulty veřejných politik zde konzultační středisko, dislokované v prostorách Základní školy V domcích, vede prof. PhDr. Vladimír Wolf. A právě s ním jsme si o uplynulém pětiletí trutnovské výuky povídali:
„Nebyly to vůbec lehké začátky. Vše vlastně začalo před sedmi lety v Úpici, kde byl v akademickém roce 2007/08 zahájen dvouletý kurz celoživotního vzdělávání. Ti, kteří chtěli pokračovat třetím rokem a získat tak plné bakalářské vzdělání, s námi přešli do Trutnova a zde dostudovali třetí rok. Do Trutnova jsme tehdy přišli s něčím novým, neznámým, ale brzy se ukázalo, že zájem o studium je veliký. Hned v prvním roce zde mělo o studium zájem padesát občanů nejen z Trutnova, ale i prakticky celého kraje. Jsem opravdu rád, že ani dnes nemáme o posluchače nouzi,“ vzpomíná prof. Wolf.

Za pět let prošlo trutnovským střediskem více než 150 posluchačů, kteří zde studovali obory Veřejná správa a regionální politika, Veřejná správa a sociální politika a Sociální patologie. Model, kdy první dva roky posluchači studují zpoplatněné kurzy celoživotního vzdělávání a třetí absolvují zájemci jako bakalářské studium se ziskem titulu Bc., platí i dnes. V Trutnově přednáší především pedagogové z Opavy, k dispozici zde je nejen zázemí poslucháren, ale také odborná knihovna.

„Naši studenti jsou především již pracující lidé, kteří si chtějí doplnit vzdělání či rozšiřovat obzory. Máme zde výrazné zastoupení zaměstnanců státní správy, například policisty, vojáky i pracovníky úřadů. Ale jinak jsou to lidé všech možných profesí. Jsem rád, že naše studium je lákavé i pro ty, kteří teprve nedávno maturovali, a v dalším studiu jim zabránilo například mateřství. Jak i dnes na promoci bylo vidět, jsou to ženy a muži všeho věku,“ popisuje prof. Wolf.

Na naši otázku, jací vlastně jsou trutnovští studenti, odpovídá: „Jsou to velmi poctiví a zapálení studenti. Někteří jsou výteční, jiní studují složitěji, ale jejich snaha uspět je až obdivuhodná. Zejména proto, že prakticky každý z nich má i své pracovní, rodinné a další osobní povinnosti. My však musíme být na všechny stejně nároční, jak se říká, musíme mít stejný metr. Snad jen na ty, které při přípravě bakalářských prací vedu, jsem přece jen trochu náročnější. Osobně mne ale těší nejen studijní úspěchy každého, ale i všeobecně vysoká úroveň závěrečných bakalářských prací.“

Aby středisko dobře fungovalo, muselo si získat také důvěru svého okolí. Ptáme se proto prof. Wolfa, jak středisko vidí vedení města. Prof. Wolf okamžitě s nadšením odpovídá:
Foto: Martin Kůs„Máme velkou podporu vedení města Trutnova – ostatně i pan místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych byl dnes osobně na promoci a naše úspěšné absolventy i pozdravil v krátké zdravici. Stejně tak mohu říci o podpoře vedení Základní školy V Domcích, kde máme své zázemí. Výukové centrum je tu všeobecně přijímáno kladně a to je velmi dobře. Podle mých informací je spokojeno také vedení Fakulty veřejných politik v Opavě, což je důležité nejen pro další existenci střediska, ale také z pohledu zachování a případného zvýšení kvality výuky u nás v Trutnově. V dnešní konkurenci si nemůžeme dovolit snižovat úroveň, to by nám posluchači neodpustili.“

Jak se zdá, vysokoškolské studium v Trutnově má zelenou a v říjnu tohoto roku se otevře v pořadí už šestý ročník studia. Případní zájemci všechny potřebné informace najdou na webu Slezské univerzity v Opavě - http://www.slu.cz/fvp/cz/celozivotni-vzdelavani

 

Prof. Vladimír Wolf (nar. 1942)
Foto: Martin Kůsčeský historik, archivář, vysokoškolský profesor a editor. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Historie–čeština, kde posléze získal i titul PhDr. Po studiích pracoval jako historik v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. V roce 1970 byl pro své politické názory převeden na práci kopáče, později se dostal jako archivář do podniku Texlen. Po sametové revoluci se opět vrátil k práci historika. V roce 1991 se stal vysokoškolským pedagogem na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, později Univerzitě Hradec Králové, kde v letech 1999 – 2005 působil jako děkan Pedagogické fakulty. V roce 2000 byl jmenován profesorem. Jako školitel doktorského studia českých a československých dějin působil rovněž na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Působil také jako člen Vědecké rady FPF a Slezské univerzity. Od roku 2007 je vedoucím Konzultačního střediska Slezské univerzity v Opavě, dislokované v Trutnově. Vedle několika dalších ocenění (např. městem Trutnov) mu byla roce 2013 udělena Stříbrná medaile Slezské univerzity za přínos k rozvoji Fakulty veřejných politik v Opavě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015