2016 05 Robocup.plakat2016OPAVA - Tým pracovníků Ústavu informatiky (ÚI) a Výzkumný ústav centra excellence IT4Innovation Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity pod vedením vedoucího oddělení teoretické informatiky Doc. RNDr. Luďka Ciencialy, Ph.D., chystá v těchto dnech čtvrtý ročník soutěže Opavský ROBOCUP.  Soutěž v programování robotických systémů určená studentům středních škol se koná v úterý 24. května 2016 v budově fakulty na Bezručově náměstí 13.
Webová prezentace soutěže

„Počet zájemců o soutěž roste, a tak musíme v každém novém ročníku konec registrace stanovit z kapacitních důvodů vždy k dřívějšímu datu,“ podotkl Luděk Cienciala a doplnil, že soutěž letos přijede natočit štáb České televize.