Soutěže Obchodně podnikatelské fakulty určené středoškolákům už mají své vítěze

čtvrtek 3. ledna 2013 14:54 Autor: Martin Kůs

2013 01 Karvina soutez stredoskolaci 2KARVINÁ – Pod lákavým podtitulem Zkuste se vcítit do role Julese Verna a popište nebo graficky znázorněte nějakou technologii budoucnosti a vaše očekávání či obavy se mohli v uplynulých měsících studenti českých a slovenských středních škol zapojit do dvou tematicky zaměřených soutěží, pořádaných katedrou informatiky Obchodně podnikatelské fakulty a jejími partnery.

Nejlepší z nich si pak jako vánoční dárek odvezli domů některou z cen, kterou si převzali při slavnostním ceremoniálu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (fotoreportáž z vyhlášení cen soutěže najdete na facebooku fakulty).

Hlavní soutěž měla název Budoucnost technologií: dnes sci-fi, zítra samozřejmost a jejím partnerem byla Konica Minolta Česká republika. Úkolem bylo zpracovat prezentaci v programu Power Point nebo Impress na dané téma obsahující alespoň deset stránek s texty, obrázky, animacemi, případně dalšími výrazovými prostředky.

2013 01 konica logoSoutěž se konala prvním rokem a zájem středoškoláků o ni byl nejen na českých školách, ale také na školách na Slovensku. Mezi došlými pracemi se pak odborná porota, ve složení Ing. Dominik Vymětal, DrSc., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Obchodně podnikatelské fakulty a předseda hodnotící komise soutěže, a zástupci pořádající katedry Ing. Dalibor Hůla a Ing. Jan Górecki, při svém hodnocení zaměřila především na osobitý, nápaditý a originální přístup tvůrce a vybrala tři nejlepší. Jako nejlepší byla vyhodnocena práce Reginy Cieslarové, posluchačky Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické v Českém Těšíně, druhé místo získal Patrik Sivák ze stejné školy a třetí místo putovalo na Slovensko, a to ke Kataríně Čuboňové na Gymnázium Turzovka.

2013 01 Acelor logoNa třicet studentů středních škol pak oslovila i druhá soutěž, kterou v rámci projektu Podpora práce s talentovanou mládeží katedra vyhlásila a jejímž námětem byly ekonomicky zaměřená témata v oblasti daňové, finanční, informační a právní gramotnosti. Jejím partnerem byla společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.

Do soutěže byly opět přihlášeny práce z českých i slovenských středních škol a odborná komise je hodnotila bodovým systémem, který určil vítěze jednotlivých kategorií. V kategorii Daňová gramotnost získal první místo Tomáš Staněk z Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku, druhé místo připadlo Martině Škodové z Obchodní akademie v Olomouci a třetí Marii Re, také studentce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku.

V kategorii Finanční gramotnost si podle porotců nejlépe vedla Monika Szymutková ze Střední odborné školy Třineckých železáren v Třinci, za ní skončila práce Pavla Sztefka, docházejícího na stejnou školu, a třetí místo patří studentce Obchodní akademie Orlová Lucii Parmové.

Z prací v kategorii Informační gramotnost nejvíce zaujala ta podepsaná Tomášem Orlíkem z Gymnázia a SOŠ Nový Jičín, druhá v pořadí byla práce Filipa Housky, posluchače Obchodní akademie v Olomouci a pomyslnou bronzovou medaili si odnesl Zdeněk Huja ze Střední odborné školy Třineckých železáren v Třinci. Poslední kategorie nazvaná Právní gramotnost se stala kořistí Petra Karčmaře, studujícího Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, druhou nejlepší byla vyhlášena práce Heleny Fedele z Obchodní akademie v Olomouci a třetí místo obsadil Adam Kováč z Obchodní akademie v Orlové.

Obě soutěže se setkaly s překvapivým zájmem ze strany studentů, a tak již dnes padlo rozhodnutí, že v právě začínajícím roce budou vyhlášeny jejich druhé ročníky.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015