Příští děkan Pavel Tuleja už převzal jmenovací dekret

úterý 8. ledna 2013 15:50

2012-01-08 tuleja1Slavnostní akt v podobě předání jmenovacího dekretu příštímu děkanovi Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné doc. Ing. Pavlu Tulejovi, Ph.D., zahájil v úterý 8. ledna program prvního zasedání kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě v tomto kalendářním roce.

Rektor prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., poděkoval již nyní proděkance OPF v Karviné JUDr. Marii Sciskalové, Ph.D., pověřené od počátku července 2012 do 31. ledna 2013 vedením této univerzitní součásti, a vyslovil přesvědčení, že až do konce tohoto období bude s nově zvoleným a na post děkana od 1. února 2013 jmenovaným doc. P. Tulejou úzce spolupracovat. Při oslovení doc. Tuleji ocenil silný mandát, který v prosincových volbách od členů Akademického senátu OPF v Karviné získal, a popřál mu při výkonu odpovědné funkce mnoho úspěchů.

V dosavadní historii OPF v Karviné se doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., stane v pořadí šestým řádně zvoleným děkanem. Jeho předchůdci postupně byli doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., (1990-1994), doc. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. (1994-2000), doc. Ing. Tibor Paulík, CSc. (2000-2003), doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. (2003-2006) a PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. (2007-2012). Na přelomu let 2006 a 2007 stála v čele fakulty doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc., pověřená řízením. Po rezignaci dr. B. Fialy byla v červenci 2012 pověřena řízením proděkanka fakulty dr. M. Sciskalová.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015