Foto: Archiv Slezské univerzityOPAVA, OSTRAVA – Hned devět posluchačů doktorského studia či nedávných jeho absolventů na Slezské univerzitě v Opavě získalo v roce 2013 finanční podporu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) v Ostravě. Rozdělí si celkem 187 tisíc korun z MSK, včetně finanční spoluúčasti jednotlivých fakult pak částku v celkové výši 207 882 korun.

Dotační prostředky z programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 jsou určeny na podporu realizace projektu 02491/2013/RRC Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě. Jinými slovy, na podporu osobních nákladů při vědecké práci posluchačů a absolventů. O dotaci se žadatelé museli ucházet nejen dobrým projektem, ale současně splnit i další podmínky, například už dříve publikovat nejméně jeden článek v impaktovaném časopisu nebo v časopisu s recenzním řízením podobného významu, případně vydat monografii. Mohli ale být také úspěšnými původci vynálezu či nositeli patentu nebo užitného vzoru.

Slezská univerzita získala krajskou dotaci pro své posluchače již potřetí za sebou. Jedná se o dva typy podpory – příplatek ke mzdě u absolventů nebo stipendium u současných studentů doktorského studia, které dosahují 89,95 procenta požadované částky.

Jednou z těch, jejichž práci podpoří krajské stipendium, je RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D., z Matematického ústavu SU. „Podařilo se mi získat podporu krajského úřadu již potřetí za sebou, loni jsem ji využila k účasti na dvou vědeckých konferencích a přeMoravskoslezky krajdtím k přípravě článku v impaktovaném časopisu,“ říká ke stipendiu Jiřina Jahnová. Také letos peníze uvítala. V červnu úspěšně obhájila doktorský titul, získala uplatnění přímo na Slezské univerzitě, a tak může plynule pokračovat ve své vědecké práci v oblasti geometrické teorie diferenciálních rovnic se specializací na integrabilní systémy. Jinými slovy, pracuje s geometrickým popisem významných objektů pro popis jevů v matematice a fyzice, tedy na podobných principech, jako se využívají například při předpovědích počasí.

Podobně jako Jiřina Jahnová využijí peněz z kraje i další. Možnosti mají široké, například k nákupu vědeckého materiálu či odborné literatury, ke konzultační cestě nebo pobytu na jiném pracovišti. Zkrátka využijí peníze k tomu, co jim umožní dosáhnout vysněného výzkumného cíle.