Úspěšné řešení řady projektů a grantů vědecko-pedagogické pracovníky patnáctiletého Matematického ústavu živí

sobota 5. dubna 2014 7:12

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Únorové setkání s ředitelem Matematického ústavu (MÚ) prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., celou oblast vědecké práce na této univerzitní součásti nevyčerpalo, a proto se k ní vracíme pohledem na zapojení vědecko-pedagogických pracovníků MÚ do řešení projektů a grantů. Jaké je? „Dáváme si záležet, vždyť nás živí,“ říká prof. J. Smítal.

„Když začnu od Grantové agentury České republiky (GAČR), o jejímž postoji k úspěšnosti podaných grantů se v poslední době dost mluví, jsou tu předně projekty, v nichž pracovníci ústavu vystupují jako hlavní řešitelé,“ konstatuje ředitel MÚ a myslí tím na projekt prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., „Teorie funkcí a operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace“ řešený v letech 2012-2015 a na projekt doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D., „Diskrétní dynamické systémy“ (2010-2014), jehož spoluřešitelem je absolvent MÚ RNDr. Marek Lampart, Ph.D., působící na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Do druhé skupiny řadí projekty, při nichž jeho kolegové z MÚ figurují v roli spoluřešitelů. V současnosti jsou opět dva. Prof. M. Engliš spolupracuje na projektu „Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku“ (2012-2018) s prof. RNDr. Jiřím Rosickým, DrSc., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, hlavním řešitelem projektu s názvem „Matematické modelování procesů v hysterézních materiálech“, (2010-2014), na němž se podílí doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D., je RNDr. Pavel Krejčí, CSc., ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR.

„S přihláškami projektů do GAČR na příští rok je trochu potíž, platí totiž nová pravidla, která v ohledu na hmotné zajištění řešitelů dostala Slezskou univerzitu do nevýhodného postavení. Po čtyřech letech tak doc. Štefánková zůstane v příštím roce bez tohoto typu projektu, když se nedůstojným podmínkám odmítla přizpůsobit,“ naznačuje ředitel MÚ a lituje momentální situace, kdy je podle něj pro pracovníky ústavu mnohem jednodušší ucházet se o prostředky z evropských fondů než o projekty GAČR. „Samozřejmě se jedná o mírnou nadsázku, každá z těchto skupin projektů má pro podávání svá pravidla, termíny a další požadavky,“ dodává.

Foto: Ivan AugustinVe vztahu k evropským projektům vykazuje MÚ znovu řešení dvou. Do projektu „Rozvoj vědeckých kapacit na Slezské univerzitě v Opavě“ (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji) se vedle naší součásti zapojil též Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. „Řešitelem je můj statutární zástupce na MÚ prof. Engliš a projekt umožňuje odborný růst čtyřem talentovaným vědeckým pracovníkům prostřednictvím postdoktorské stáže na zahraničních univerzitách,“ přibližuje prof. Smítal a netají, jak velkou radost mu dělá především RNDr. Lenka Rucká, Ph.D., která v současné době na čtyři měsíce pobývá na University of Florida. „Na nedávné konferenci v Richmondu ve Virginii jsem hovořil s těmi, kdo s ní spolupracují. Potvrdili, že za pobytu v USA vznikne její nová práce, a Lenku velmi chválili,“ vypovídá její někdejší školitel z doktorského studia s uspokojením.

Další z evropských projektů řešitele prof. M. Engliše se zabývá rozvojem vědeckých kapacit MÚ. „Patří do téhož operačního programu i stejné oblasti podpory jako ten předchozí a jeho klíčové aktivity představují jak rozvoj práce vědeckého týmu v oblasti nelineárních jevů, tak pořádání letních škol pro doktorandy a vědecko-pedagogické pracovníky se zaměřením na nelineární jevy a výměnu zkušeností a poznatků na mezinárodních konferencích v oblasti dynamických a integrabilních systémů,“ specifikuje prof. Smítal a připomíná i skutečnost, že v rámci tohoto projektu mohou na MÚ pobývat dva cenění odborníci z Ruska a z Chile, prof. Iosif Krasiľshchik spolupracující s opavskými geometry a prof. Sergei Trofimchuk, znalec problematiky spojitých dynamických systémů.

Nemenší radost řediteli MÚ činí skutečnost, že se jeho pracovišti daří i v publikační činnosti. „V loňském roce jsme vykázali 16 hodnocených publikací a v přepočtu RIV bodů na jednoho pracovníka je na tom ústav z univerzitních součástí nejlépe,“ pochvaluje si a při způsobu hodnocení vědy, jež vidí jako problém nejen český, ale celoevropský, snad s výjimkou Velké Británie a částečně Švýcarska, a přístupu svých kolegů k vědeckým aktivitám považuje Matematický ústav v Opavě za jakousi, zatím negativními vlivy tolik nepoznamenanou oázu. „Kdybyste se mě chtěl zeptat, čím si to vysvětluji, mám jeden z důvodů hned po ruce. Až úzkostlivě, náročným posuzováním a posléze i individuálním vedením dbáme na kvalitu doktorandů, což se ale vyplácí a přináší výsledky. Na poslední státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertace v únoru jsou připraveni navázat čtyři noví vážní kandidáti,“ vypočítává prof. Smítal a kvalitu jejich přípravy ilustruje také tím, že jejich školiteli jsou čtyři osobnosti MÚ, prof. Engliš, doc. Smítalová, doc. Štefánková a doc. Marvan.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015