Mezinárodní konference, připravená Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu, přispěla k rozvoji a zkvalitnění cestovního ruchu

čtvrtek 23. dubna 2015 8:51 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv ULGAT

TÁBOR, OPAVA – Kam se vlastně posunul cestovní ruch? Mají vůbec investice a granty nějaký efekt na jeho rozvoji? Co se kde dělá, aby byl živější? A jak nejlépe lákat turisty právě k nám? A kolik jich vlastně Českou republiku navštíví?
I to byly otázky, na které hledali odpovědi účastníci 4. mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy v lázeňství, hotelnictví a turismu, konané 9. a 10. dubna v Táboře. Jeho pořadatelem byl Ústav lázeňství gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě, který má právě v Táboře své výukové a konzultační středisko.

 

Foto: Archiv ULGATMezi hosty nechyběl ani Ing. Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky či dr. Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism, která získala v roce 2014 ocenění Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award.

Na konferenční platformě se ve třech jednacích sekcích diskutovalo o řadě aspektů, které turistický ruch provázejí. Zazněly příspěvky o několika oblastech turistických regionů, o rozvoji destinačních managementů, o investicích a dotacích pro cestovní ruch, o vlivu nadnárodních společností na regionální cestovní trhy a mnohém dalším. Protože v sále převažovali vědečtí pracovníci a výkonní pedagogové vysokých škol a univerzit, nevyhnula se debata ani oblasti vzdělávání či sepjetí s praxí.

Foto: Archiv ULGATNa konferenci se objevilo i na Opavsku tolik skloňované téma regionálních gastronomických tradic. Jednou z přednášejících, kteří se na tuto významnou oblast zaměřili, byla dr. Anna Šenková z Prešovské univerzity v Prešove. „Kulinárna kultúra je významnou súčasťou kultúrneho dedičstva každého národa a tedy dôležitý komponent kultúrneho turizmu,“ připomněla na úvod svého vystoupení věnovanému především současnému stavu kulinářských tradic na Slovensku. Neopomenula ani malý výhled do budoucnosti: „Národné a regionálne gastronómie sú v súčasnosti v dôsledku globalizácie ovplyvňované rôznymi novými trendmi. Pre budúce generácie je potrebné zachovať aspoň istý stupeň  národnej originality v strave ako súčasti etnickej a kultúrnej identifikácie.“

Naopak Ing. Alice Šedivá Neckářová z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se věnovala jinému palčivému tématu dnešní gastronomie – celiakii. „Pokusila jsem se analyzovat spokojenost celiaků, tedy nemocných, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, s nabídkou v hromadných stravovacích zařízení otevřeného typu, tj. restauracích, v České republice a to v návaznosti na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Jedná se o velmi aktuální téma,“ popsala svůj příspěvek. S gastronomií také bezprostředně souvisel příspěvek čtyř zástupců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří představili kolegům zajímavý průzkum na téma propagace českých výrobků na regionálním trhu potravin a znalost regionální značky.

Foto: Archiv ULGATBudeme-li hledat oblast, které se účastníci konference věnovali přece jen trochu intenzivněji, bude to lázeňství. Příspěvků na toto téma bylo hned několik. Například problematice typologie lázeňských míst v České republice se věnovala doktorka Eva Vavrečková, vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity. Ve své široké analýze a následné komparaci vyšla z pojmů uváděných v tzv. lázeňském zákoně. Ty následně implementovala na realitu současného českého lázeňského trhu. Doc. Pavol Plesník se zase věnoval udržitelnosti cestovního ruchu z pohledu interakce s životním prostředím a jako modelový příklad použil právě slovenské lázně. JUDr. René Petráš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy svým kolegům hlouběji představil právní aspekty cestovního ruchu a lázeňství v České republice. Nepřekvapí tedy, že součástí konference byla také návštěva Lázní Třeboň s vycházkou na hrát rybníka Rožumberk.

Hovořilo se i o dnes tolik diskutovaném tématu dostupnosti turistických míst. Zatímco se Ing. Jiří Dušek z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích zaměřil na dopravní obslužnost jako celek, Ing. Dagmar Zorková ze Slezské univerzity se pokusila o hlubší analýzu bezbariérovosti přístupnosti turistických cílů v České republice a zdůraznila například i dodnes neexistující jednotnost informačních piktogramů a popisů určených osobám s hendikepy.

Foto: Archiv ULGATNa poslední z otázek zmíněných v úvodu ve svém příspěvku věnovaném rozvoji destinačního managementu v České republice odpověděl doc. Jiří Vaníček, jinak předseda organizačního výboru konference: „V loňském roce poprvé počet turistů, kteří přijeli do Česká republiky, překročil hranici osmi milionů. Český statistický úřad odhaduje, že by to mohlo být až milionů deset, dva miliony však jdou nejspíš jako šedá ekonomika mimo evidenci,“ naznačil doc. Vaníček, že také v turistickém ruchu najdeme takové, kteří nehrají úplně poctivě. „Třeba tím, že někteří z podnikatelů vydělávajících na cestovním ruchu, neplatí povinné rekreační nebo lázeňské poplatky," upozornil na jeden z častých nešvarů. Na druhou stranu ale zdůraznil celou řadu pozitivních aspektů organizace turistického ruchu, jakými jsou partnerství a podpora, často i přesahující hranice jednotlivých zemí.

Foto: Archiv ULGATKonference ve svém poslání splnila předpoklady pořadatelů na jedničku. Svědčí o tom i vydaný sborník, který obsahuje třicet pět konferenčních příspěvků, mezi nimiž nechybí ani ty, věnující se stavu turistického ruchu v zemích Evropy. Problematiku svých zemí zde popsal např. prof. Ivan Obreshkov z University of Food Technology v bulharském Plovdivu nebo mgr Marcin Popiel z Jagiellonian University v polském Krakově. Na mezinárodní scénu se pak zaměřila take doktorka Darina Ňakatová z Prešovskej univerzity v Prešove nebo dr. Iveta Hamarneh z Vysoké školy obchodní v Praze, která poukázala na rozvojové země jako na významné „hráče“ v mezinárodním cestovním ruchu. Právě sborník conference nejlépe dokumentuje rozsah celého táborského setkání, ale také snahu všech zainteresovaných přispět svým dílem k rozvoji a zkvalitnění cestovního ruchu ve svých zemích.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015