Karvinští akademici hodnotili publikační činnost

pátek 29. května 2015 7:53 Autor: Martin Kůs

Foto: Lenka Kučerová/OPF Karviná

Autor: prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

KARVINÁ - Nedílnou součástí každého akademika je publikační činnost o jeho výzkumu a podle jejího rozsahu a kvality se hodnotí vědeckovýzkumná úroveň a vyspělost jak jednotlivců, tak celých výzkumných organizací. Snahou vedení Obchodně podnikatelské fakulty je motivovat všechny akademiky a také studenty zejména v doktorském studiu k publikační činnosti. Za tím účelem byly pro hodnocení publikační činnosti za rok 2014 vypsány dvě soutěže. Ocenění vítězným autorům bylo předáno na prvním zasedání vědecké rady fakulty 29. dubna 2015.

Cena děkana
Soutěž o cenu děkana SU OPF za významnou publikační činnost v roce 2014 je určena pro jednotlivce a jejím cílem je přispět ke zvýšení prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. Ocenění se uděluje za publikované vědecké a jiné práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže. Soutěž je určena jak pro akademické pracovníky (zaměstnance OPF), tak pro doktorandy.
Akademičtí pracovníci soutěží ve dvou kategoriích: a) odborná monografie; b) příspěvek ve vědeckém časopise. Do kategorie „Odborná monografie“ byly podány dvě přihlášky a první místo získala Ing. Beáta Blechová, Ph.D. s monografií s názvem „Efektivní daňové zatížení korporací a jeho souvislosti s problematikou daňové konkurence a daňové harmonizace v Evropské unii“.

Foto: Lenka Kučerová/OPF KarvináV kategorii „příspěvek ve vědeckém časopise“ bylo podáno celkem 5 příspěvků v impaktovaných časopisech. Na prvním místě se umístil prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. s příspěvkem Incomplete Fuzzy Preference Matrix and Its Application to Ranking of Alternatives v americkém časopise International Journal of Intelligent Systems, na druhém místě skončila Ing. Iveta Palečková, Ph.D. se spoluautorem prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D. s článkem Concentration and competition in the banking sector of Turkey v rumunském časopise Amfiteatru Economic Journal. Konečně na třetím místě se umístila dvojice Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. a Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. s článkem Impacts of selected NACE industries’ foreign ownership on the Czech economy v českém časopise E+M Ekonomika
a management.

Do soutěže doktorandů, která probíhá pouze v kategorii příspěvek ve vědeckém časopise, byly podány čtyři přihlášky. První místo obsadila Ing. Lucie Zotyková se spoluautorem prof. Ing. Karel Skokanem, Ph.D. s článkem Evaluation of Business Clusters Permormace During its Lifecycle, který byl publikován v českém časopise Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae brunensis, druhé místo obsadila Ing. Lucie Tomanová se spoluautorem prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D. s článkem Is the Region of Visegrad Countries on the Track to the Euro Area? Recent Evidence from the Real Convergence Perspective v ruském časopise Economy of Region. Oba časopisy jsou zařazeny v databázi Scopus. O třetí místo se podělili Ing. Jana Šimáková a Ing. Martin Klepek, každý s článkem publikovaném v českém vědeckém časopise.

Publikační činnost kateder
Foto: Lenka Kučerová/OPF KarvináDruhou publikační soutěží je soutěž Publikační činnost kateder. Základním informačním zdrojem soutěže je evidence publikační činnosti v příslušném informačním systému za daný kalendářní rok. Jednotlivé druhy publikací všech členů katedry, kteří byli na OPF zaměstnaní alespoň 6 měsíců, jsou obodovány podle specifických kritérií pro každý typ publikace a sečteny. O pořadí kateder rozhodne průměrný počet bodů na jednoho člena katedry.

Při hodnocení publikační činnosti za rok 2014 se na prvním místě umístila Katedra financí a účetnictví s hodnotou 53,27 bodů na pracovníka, přitom nejvíce bodů získal prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph. D. Na druhém místě v soutěži kateder skončila Katedra informatiky a matematiky s hodnotou 36,09 bodů na pracovníka, nejvíce bodů získal Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. Konečně na třetím místě skončila Katedra podnikové ekonomiky a managementu se ziskem 28,63 bodů na pracovníka, kdy nejvíce bodů na katedře získal prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Ocenění katedrám bylo předáno na zasedání Kolegia děkana dne 22. 4. 2015. Všem oceněným blahopřejeme!

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015