Filantropické aktivity regionu mapuje nová monografie

pátek 3. července 2015 6:06


Přebal knihyOPAVA - Kolektivní monografie s názvem „Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu“ je neklamnou známkou, že jedenadvaceti měsíční výzkumná práce vědeckého týmu pod vedením Ing. Magdaleny Chmelařové, Ph.D. a doc. PhDr. Heleny Kolibové, CSc. se blíží ke konci (září 2015). Projekt „Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví“, registrační číslo TD020048, který je řešen s finanční podporou agentury TAČR se tak dostal do svého finále.

Monografie je jedním z dokladů odvedené práce členů týmu. Zahrnuje veškeré analýzy a výsledky čtyř výzkumů s provázanosti na cíle projektu.  Do projektových aktivit se od ledna 2015 zapojily také Mgr. Jana Žáčková a Ing. Lucie Kamrádová. Obecné informace projektových aktivit jsou dostupné na „Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“. 

Křest monografie čeká na mezinárodní vědeckou konferenci, kde budou prezentovány všechny výsledky vědeckého projektu. Konference se koná 11. září 2015 v Opavě. Věříme, že odborné statě v monografii se stanou vítaným materiálem jak pro odbornou veřejnost z oblasti sociální práce, ekonomie, veřejné správy, psychologie, sociologie, sociální práce a informatiky, tak pro veškeré zájemce o tuto problematiku.

Za sebou máme kvalitativní a kvantitativní vědecké výzkumy, SWOT analýzy pro Moravskoslezský kraj a statutární město Opavu, převody primárních i sekundárních dat do statistické aplikace SPSS a exporty dat do geografické aplikace ArcGis, dále jsou zpracovány čtyři odborné články (z toho dva po recenzním řízení a dva před), monografie a neskutečné množství datových souborů a podkladů pro finální ukončení projektu. Podařilo se propracovat mapové podklady pro tvorbu specializovaných map, které budou jedním z hlavních výsledků projektu. Co náš čeká? Už jenom zprovoznění informačního webu projektu s publikováním všech cílů a výsledků projektu, medializace a předávání odborných zkušeností z realizace vědeckého projektu na mezinárodní vědecké konferenci, zpracování závěrečných výzkumných zpráv pro Moravskoslezský kraj a statutární město Opavu, recenzní řízení obsahových map, předání výsledků projektu a zpracování závěrečné zprávy. A na to máme krásné tři měsíce, předpověď říká, že slunečné.

 

Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015