Božetěch Siwek: O specifických poruchách dětí je stále rozšířena řada mýtů. Mezi rodiči i pedagogy

2013 04 Siwek poruchyOPAVA – Není tajemstvím, že v rámci řešení různých projektů se navzájem spojují jednotlivá pracoviště Slezské univerzity (SU). Důkazem takové spolupráce byl seminář Nápravné metody práce s klienty se specifickými poruchami učení, který jako součást projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporujících rovný přístup ke vzdělání...

celý článek

Dějiny sportu jako plnohodnotnou vědeckou subdisciplínu historikové zatím stále teprve objevují

2013-04-11 dejiny sportuMnoho cenných poznatků i dosud neznámých pohledů přinesly již veřejnosti přednáškové cykly konané díky projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty v rámci středoevropské komparace. Nejinak tomu bylo také v tématu věnovanému dějinám sportu.

celý článek

Michal Málek je dalším z řady docentů, které (si) pro vědeckou dráhu vychoval Matematický ústav

2013-03-07 malekPodpis rektora prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., na jmenovacím dekretu udělal v těchto dnech tečku za habilitačním řízením matematika RNDr. Michala Málka, Ph.D. Od 1. března má Matematický ústav (MÚ) dalšího z řady docentů, které si pro vědeckou dráhu sám vychoval. Vždyť jako student přišel M. Málek na MÚ už takřka před dvěma desetiletími.

celý článek

„Na Ústavu informatiky tvoříme tým, který dokáže spolupracovat,“ oceňuje jeho vedoucí Alice Kelemenová

2013-02-28 UI kelemenova1Od vzniku Ústavu informatiky (ÚI) jako samostatného pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty uplynulo už 15 let a tato skutečnost zavdala dobrý důvod k setkání s jeho vedoucí doc. RNDr. Alicí Kelemenovou, CSc. Předem bylo dohodnuto, že se ohlédneme jen za posledními roky; vždyť bilance prvního desetiletí je ještě v paměti.

celý článek

Opavští fyzikové stojí o to, aby pod pokličku jejich vědy nahlédla i širší veřejnost

2013-01-04 astrofyzPředvánoční Školičkou moderní astrofyziky v podobě dvoudenní série prezentací odborných témat pro středoškoláky zakončil Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity své loňské úsilí o popularizaci výsledků vědecké práce, jímž v neposlední řadě sleduje i ukotvení možnosti studia fyzikálních i ukotvení možnosti studia fyzikálních oborů...

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015