2017 10 KDDbrozura oblka1

 

Zaujme hned na první pohled. I když se jedná o útlou brožurku, která “ztloustla“ jen na 28 stran textu a fotografií, tak v ní čtenář najde snad vše, co by najít chtěl. V zásadě ji lze rozdělit na dvě části – první je věnována oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo a druhá desetiletí festivalu Na cestě.

OPAVA - Součástí komponovaného literárně-hudebního předvečera v “Evženu na Beethovence“ se v úterý 24. října stal také křest zbrusu nové brožury věnované studijnímu oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, který na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě je přednášen od akademického roku 2006/2007. Jen o rok později se zrodil také festival Na cestě, který pravidelně na podzim připravují studenti tohoto oboru. Jeho název Na cestě dal rovněž název celé publikace a to s přívlastkem 2007 – 2016.

PŘEČTĚTE SI, CO SE PÍŠE V BROŽUŘE

Úvodní část přibližuje okolnosti vzniku a historii tohoto umělecky zaměřeného oboru a jeho výuky na Slezské univerzitě v Opavě, seznamuje s osobnostmi, které stály či stojí v čele oddělení KDD, představuje pedagogický sbor či osobnosti, které zde jako hosté přednášeli. Samozřejmostí je rozhovor se zakladatelkou toho všeho, Mgr. Blankou Fišerovou. Velmi zajímavý je seznam dosavadních absolventů – mimochodem prvními dvěma absolventkami byly v roce 2009 Barbora Kroulíková, která byla křtu i osobně přítomna, a Stanislava Rožnovská, které (ale) mateřské povinnosti v Kladně přijet zabránily.

2017 10 KDDbrozura oblka2Za dobrý tah redakce lze také považovat zařazení stránky věnované inscenaci Bejrútský nářez, jednoaktové hře Israela Horovitze, kterou v prosinci 2014 uvedli na jeviště Staré Arény studenti KDD (pod vedením dvou absolventek a pod křídly ostravského divadelního sdružení Theatr Ludem) jako světovou premiéru! A velmi úspěšně, neboť za ni získali nejen uznání festivalového publika v Hodoníně, ale také pozvání pražského divadla D21 k jejímu odehrání na jejich jevišti (hlavního města).  

Předělem brožury je čtyřstrana, na které najdou čtenáři přetisk pozvánky na výše uvedenou inscenaci, barevné zmenšeniny festivalových plakátů či fotografie “ze života“ KDD.

Poté se už zcela ponoříme do řádků popisujících deset let konání festivalu Na cestě. Chronologicky rok po roce zde najdeme popis, program, organizátory a celou řadu dalších souvislostí s každým uskutečněným ročníkem. Samostatná kapitola je pak věnována dramaturgickému projektu 3jsou3, který pravidelně festival provází a který, ve spolupráci s agenturou DILIA posluchači KDD převádějí na festivalové jeviště, ať už jako scénická čtení či jako režijní a dramaturgické ztvárnění.

Závěr publikace je věnován názorům a ohlasům na festival, které pronesli osobnosti opavského univerzitního či kulturního života.

Mezi těmi, kteří skropili před plným sálem Evžena stránky brožury šumivým vínem, byla i Bc. et BcA. Jasmína Finkeová, loňská absolventka KDD a dnes dramaturgyně či spíše produkční opavského kulturního prostoru KUPE. Redakční prací na publikaci se Jasmína, která promovala v červnu, de facto rozloučila se studiem i univerzitou. Snad právě proto jsme ji požádali o pár slov:

Kde se zrodil nápad vydat brožuru k desetiletí oboru a festivalu?
„Díky psaní mé bakalářské práce o festivalu Na cestě jsem získala a uspořádala cenné materiály k historii tohoto studentského multižánrového festivalu, a proto se nabízelo, aby k těm 10-ti letům vznikla také nějaká pěkná a přehledná brožurka. Mělo se tak stát již na jaře při příležitosti setkání absolventů KDD, které se nakonec bohužel zrušilo. Ale snad i díky tomu jsme brožurce mohli věnovat více péče a kvůli naší všeobecné zaneprázdněnosti se práce protáhla snad na půl roku.“

Jak vše vznikalo?
„Navrhla jsem tedy původní koncepci brožurky, která se trochu lišila od této konečné podoby, ale vzhledem k mé již tehdejší angažovanosti v KUPE času ubývalo a nakonec jsem se práci na brožuře nemohla plně věnovat. Proto ji do svých rukou převzala dr. Jana Cindlerová a redakčně ji zaštítila. Nakonec se tedy jednalo o spolupráci několika lidí. Chtěla bych všem dotyčným moc poděkovat a jmenovitě Tereze Kabelkové, která pro nás udělala krásnou grafiku na obálku a uspořádala výběr fotografií vztahujících se k oboru a festivalu, což nebylo vůbec snadné. Mrzí mě, že se křtu také nemohla zúčastnit, ale během léta ji zlákaly dálky ciziny a odjela „na zkušenou“ do světa.“

Je hotovo. Co teď prožíváš?
„Radost, že jsme to zvládli a pocit klidu, protože brožura byla přijata lidmi dobře a myslím, že i leckoho potěšila. Vznik brožurky nebyl vůbec jednoduchý, ale jsem ráda, že jsme to nevzdali a úspěšně jsme se probojovali až k dnešnímu dni, kdy naše dílko spatřil i někdo jiný, než jen naše zasvěcená skupinka. Na závěr tedy děkuji zmiňované dr. Cindlerové, že to vše udržovala pohromadě, mile vybízela k dalším úpravám a nakonec brožurku přivedla k životu.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na večeru v Evženu samozřejmě nechyběl ani vedoucí oddělení Kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.:

„Když jsem na oddělení Kulturní dramaturgie nastoupil, zjistil jsem, že vlastně nemá žádné své vzpomínky na svoji historii, chyběly jak papírové, tak fotografické či jiné dokumenty o činnosti oboru, tak o aktivitách jeho studentů. A tak jsme se pustili do hledání a shánění. Především jsme oslovili všechny dostupné absolventy a pedagogy, kteří zde zanechali po sobě obrovské stopy, ale naprostá většina jich dnes nepůsobí v Opavě, takže to nebylo až tak jednoduché. Dnes se podařilo získat materiály dokumentující deset let oboru a hlavně festivalu Na cestě, který je součástí kulturní scény města Opavy. O festivalu je už zmapováno snad vše – kdo na něm kdy pracoval, v jakých prostorech se uskutečnil, co bylo jeho součástí… Věřím, že tento náš divadelní “archiv“ se stane zdrojem, jenž budou posluchači využívat při přípravě svých projektů, bakalářských prací i realizacích jiných záměrů, podobně, jako se teď využil při přípravě publikace,“ uvádí vedoucí oddělení Kulturní dramaturgie Hasan Zahirović, který se nám svěřil, že jeho přáním je vydání další publikace, tentokrát věnované autorské tvorbě studentů Kulturní dramaturgie, ale i dalších oborů.