„Nabídkou poskytovaných služeb chceme víc než oslovit,“ netají vedoucí Akademické poradny Petr Rypl

2013-02-14 AkadPor RyplS počátkem výuky v letním semestru akademického roku 2012-2013 chce dát o sobě výrazně vědět také Akademická poradna, celouniverzitní pracoviště vyvíjející své aktivity v Opavě i v Karviné. O připravované nabídce přednášek, seminářů, workshopů, ale též o každodenní poradenské činnosti informuje vedoucí Mgr. Petr Rypl (na snímku).

„Sociálně-psychologické, speciálně-pedagogické a profesní poradenství, které poskytujeme, je, stejně jako veškeré ostatní služby, určeno nejen studentům a budoucím absolventům naší univerzity, ale už i zájemcům o studium. Samostatnou cílovou skupinu představují studenti se specifickými vzdělávacími potřebami,“ vymezuje Mgr. Rypl oblasti působení pracoviště, v jehož čele čtvrtý měsíc stojí. Akademická poradna sídlí v Opavě v budově na Olbrichově ul. s bezbariérovým přístupem z dvorního traktu, v Karviné má prostory v hlavním objektu Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) na Univerzitním nám. a o její pohodlné dostupnosti tedy není pochyb. Co však lze považovat za ještě podstatnější, všichni její odborní pracovníci jsou připraveni poskytovat konzultace kdykoliv, samozřejmě po předchozí domluvě.

Vedle Mgr. Rypla utváří aktuálně odborný pracovní tým psycholožka Mgr. Hana Valečková, pedagogický konzultant PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D., a kariérový poradce Mgr. René Pastrnák, přímo na OPF pracuje Mgr. Jiří Bednarski. Veškeré informace pro usnadnění prvního kontaktu klienta s ní prezentuje Akademická poradna na www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/akademicka-poradna.

„Abychom naše služby zviditelnili a demonstrovali úplnou otevřenost, připravili jsme na letní semestr celou řadu veřejných aktivit a k účasti na nich členy akademické obce zveme,“ říká Mgr. Rypl. Zdůrazňuje, že jejich volba byla provedena jak s ohledem na prezentaci celé škály činnosti Akademické poradny, tak s akcentem na pragmatický charakter zajištěných setkání a jejich bezprostřední návaznost na praxi. „Rádi bychom, aby se pro účastníky staly jakýmsi návodem pro bližší využití nabízených služeb a jejich lepší orientaci v tom, jak jim můžeme pomoci,“ objasňuje vedoucí Akademické poradny. „Do popředí dnes pochopitelně vystupuje kariérové poradenství a problematika uplatnitelnosti absolventů, k čemuž budou orientovány interaktivní workshopy pro studenty s účastí zaměstnavatelů, nicméně nechceme opomíjet žádnou z oblastí našeho působení,“ potvrzuje Mgr. Rypl. K tomu přidává ujištění, že pro návštěvu Akademické poradny, jakož i poradenských center v Opavě i v Karviné jsou dveře všem otevřeny. „Vždyť osobní kontakt a individuální konzultaci nemůže nic nahradit,“ připomíná.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015