Budova na Bezručově náměstí 14 byla pro Opavu mimořádně významná - sídlilo zde Zemské finanční ředitelství

Foto: reproOPAVA - Zajímavou historii další z opavských budov, kde dnes sídlí jednotlivé součásti Slezské univerzity, popsal historik a archivář Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., který v nedávné minulosti na univerzitě také působil jako externí pedagog. Tentokrát se jedná o budovu na Bezručově nám. 14, tedy budovu, kde v současné době vrcholí komplexní rekonstrukce...

celý článek

Obchodně podnikatelská fakulta slaví 25. výročí založení fakulty

Foto: Lenka Kučerová/OPF KarvináKARVINÁ – Publikace, mapující 25. let ze života fakulty a zahájení nového akademického roku. To jsou dvě nejvýraznější akce, které v blízké době čekají Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Ta slaví v letošním roce dvacet pět let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto významného jubilea už proběhlo nebo je ještě plánováno...

celý článek

Na adrese Bezručovo nám. 13 kdysi sídlilo poštovní ředitelství

Foto: reproOPAVA - Zajímavou historii další z opavských budov, v jíchž prostorách dnes sídlí jednotlivé součásti Slezské univerzity, popsal historik a archivář Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., který na univerzitě také působil jako externí pedagog. Tentokrát se jedná o budovu na Bezručově náměstí 13. Těm, kteří snad nevědí, napovíme, že zde sídlí děkanát FPF a také...

celý článek

V dnešní univerzitní budově sídlila Zemská vláda slezská

Foto: repro Region OpavskoOPAVA – Budovy, ve kterých dnes sídlí jednotlivé součásti a pracoviště Slezské univerzity v Opavě, mají mimořádně zajímavou historii. Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., bývalý student a dnes pracovník Slezského zemského archivu v Opavě a externí spolupracovník Ústavu historických věd Slezské univerzity, připomněl v článku otištěném v Regionu Opavsko...

celý článek

Málé ohlédnutí za rokem 2014 na Slezské univerzitě v Opavě

2014 01 MU fakulta roku-2OPAVA, KARVINÁ - Opět se sešel rok s rokem a přichází tak vhodná chvíle k bilancování uplynulých dvanácti měsíců. Jaké z pohledu událostí v akademické půdě Slezské univerzity v Opavě a jejích součástí byly? Dovolte nám, abychom si v malém ohlédnutí připomněli alespoň některé z těch momentů, které jsme v roce 2014 společně prožívali...

celý článek

Děkovný dopis z Vatikánu provázelo před patnácti lety apoštolské požehnání Svatého otce Jana Pavla II.

Repro: archiv SUOPAVA - Právě před 15 lety byl na adresu rektora prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., vypraven děkovný dopis, který potvrzuje převzetí Zlaté medaile Slezské univerzity, dedikační listiny k ní i série fotografií „Kalwaria Zebrzydowska“ autora Bc. Piotra Szymona papežem Janem Pavlem II. Ve Vatikánu ho 1. prosince 1999 podepsal Petrus Lopez Quintana.

celý článek

Studium oboru Knihovnictví se na Filozofické fakultě v Opavě intenzivně připravovalo už záhy po jejím vzniku

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Dvacetiletí si připomíná obor Knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Vznikl nedlouho poté, kdy se v nabídce studijních možností fakulty objevila Česká literatura se zaměřením na knihovnictví. „Samostatným se obor Knihovnictví stal v roce 1994,“ ohlíží se PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., která si jeho počátky vybavuje jako studentka.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015