„Naší snahou je podpořit studenty při hledání uplatnění,“ říká vedoucí Akademické poradny Petr Rypl

čtvrtek 8. května 2014 8:00 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin KůsOPAVA – V návaznosti na předcházející Den kariéry, který Akademická poradna Slezské univerzity připravila v areálu na Hradecké ulici na začátku letošního dubna, nabídla poradna studentům hned několik dalších možností poznat a seznámit se s možnými zaměstnavateli.

Ještě než se Den kariéry stal realitou, dostali studenti možnost poučit se o uplatnění absolventů na trhu práce. Spolu s lektorkou Petrou Novákovou probrali studenti možnosti uplatnění po studiu, jak se pohybovat na trhu práce, jak jednat s úřadem práce a jeho agendou a co vlastně od budoucnosti čekat. Jak zaujmout budoucího zaměstnavatele, to bylo téma následného setkání s Mgr. Petrou Václavkovou, kde se mohli studenti dozvědět řadu informací a praktických rad, které jim pomohou právě ve chvíli, kdy se ucházejí o práci. Tomu odpovídalo i publikum, které bylo z naprosté většiny tvořeno posluchači, kteří se letos chystají k závěru studia. Z evaluačního dotazníku, který účastníci pravidelně vyplňují po každé akci akademické poradny, je jednoznačné, že odcházeli spokojeni.

Foto: Archiv AP„Akademická poradna se touto cestou snaží připravit studenty na vstup na trh práce a podporovat oblast uplatnění budoucích absolventů naší univerzity, a to nejen tím, že jim připravuje přednášky a workshopy, kde mohou načerpat znalosti, které jejich postavení na trhu práce zlepší, například při pohovorech či žádostech o místo, ale také tím, že zprostředkovává osobní setkání se zástupci personálních agentur či přímo potencionálních zaměstnavatelů,“ říká k aktivitám poradny její vedoucí Mgr. Petr Rypl. Nejde o to, aby studenty dovedla poradna „za ruku“ až k zaměstnavatelům. Snahou je už při studiu podpořit studenty při hledání budoucího uplatnění, nabídnout jim možnost získávat kontakty na zaměstnavatele a u nich různé stáže, praxe, částečné i plné úvazky. Není výjimkou, že tyto počáteční aktivity později přerostly v trvalý pracovní poměr.

Následným setkáním byl seminář se zástupci společnosti Grafton recruitment Ing. Michalem Gargošem a Terezou Rohlovou, který se uskutečnil 16. dubna v Opavě. Grafton jako personální agentura působící v sedmi zemích Evropy oslovil studenty širokou škálou možností, které nabízí jím zprostředkovávané firmy. Asi nepřekvapí, že v posluchárně se sešli studenti napříč různými obory – od Mezinárodního teritoriálního studia přes Informatiku a její aplikace, Astrofyziku, Němčinu, Angličtinu, Historii až třeba po Informační studia a knihovnictví. O den později se studenti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné setkali s Martinem Grau, vedoucím náboru zaměstnanců, a HR Generalistkou Terezou Němcovou, oběma zástupci společnosti Česká spořitelna, a.s.

„Pokračovat budeme i v následujícím akademickém roce, kdy už některé společnosti projevily zájem o setkání s konkrétně zaměřenými studenty a ve spolupráci s námi připravují na Slezské univerzitě své prezentace,“ říká Petr Rypl. Mezi těmi, které jmenoval, je to např. Siemens, Deloitte či Okin BPO.

Akademická poradna při svých kontaktech a snahách vychází ze zpracované analýzy uplatnitelnosti absolventů, která je pravidelně aktualizována, a také z vytvořených databází pro Slezskou univerzitu klíčových zaměstnavatelů, jež nabízejí možnosti spolupráce během a po ukončení studia. Jak upozorňuje vedoucí poradny, ovoce nesou jak přímá setkání se zaměstnavateli, tak zprostředkování nabídek, které poradna dostává. „Klasickým příkladem mohou být firmy, které hledají například lektory jazyků, programátory a další pracovní pozice. Pro ně to může být nejen vítaná praxe během studia, ale i nezanedbatelný přivýdělek,“ konstatuje Petr Rypl.

Na první pohled nesouvisle s předchozím realizovala Akademická poradna Slezské univerzity také sebepoznávací výcvikový cyklus šesti na sebe navazujících seminářů. „Frekventanti seminářů získali formou sebezkušenostních her náhled na svou osobnost, na  jednání v určitých životních situacích. Cyklus byl zaměřen také na možnosti sebeprezentace, uvědomění si vnitřních i vnějších podnětů ovlivňujících efektivní komunikaci. Rozšířili si tak své portfolio měkkých dovedností, které jsou nepostradatelné při rozvoji vlastní kariéry a uplatnění se na trhu práce,“ popsal námět kurzu Petr Rypl s tím, že kurzy probíhaly jak v zimním, tak v letním semestru 2013/2014, a to jak v Opavě, tak v Karviné. Podle vedoucího poradny se jednalo o velmi praktické semináře, které frekventanti mohou využít právě při pracovních pohovorech, kde teď dokáží vyzdvihnout své dobré a pozitivní vlastnosti, reálně odhadnout své možnosti a také objektivně popsat své dovednosti a požadavky.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015