„Opava zůstává díky Slezské univerzitě místem, kam se budu vždy ráda vracet,“ netají Pavlína Fulnečková

čtvrtek 22. května 2014 9:46

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Setkání s úspěšnou absolventkou Mgr. Pavlínou Fulnečkovou nabídly interkulturní semináře zaměřené na subsaharskou část afrického kontinentu a uspořádané v rámci projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu, který je v současné době řešen na Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Repro: archiv SUNedlouho po návštěvě J.E. velvyslankyně Republiky Jižní Afrika v ČR F. Verwey na Slezské univerzitě (SU) bylo příjemné si připomenout, že do čilých kontaktů Opavy s diplomaty této země silně zasáhlo Studentské politologické fórum vyvíjející činnost při Fakultě veřejných politik (FVP). A za mediálně sledovaným Africkým týdnem v Opavě, jež ve dnech 18. - 22. dubna 2011 zorganizovalo, stála prvořadě právě tehdy ještě Bc. P. Fulnečková. Bakalářský titul získala na Ústavu veřejné správy a regionální politiky FVP o rok dříve a její bakalářskou práci „Maorská menšina na Novém Zélandu“ vedl prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Než se dostaneme ke specifickým zájmům P. Fulnečkové, připomeňme skutečnost, že se do kroniky SU zapsala dvojnásobným členstvím v senátech obou opavských fakult. Na větší z nich totiž studovala archeologii, v níž se zamýšlela věnovat jejímu managementu a otázkám efektivnosti archeologického výzkumu. Toto studium sice nedokončila, zato se před třemi lety těšila z magisterského diplomu po absolutoriu oboru Středoevropská studia na FVP, když nejprve přehodnotila původní záměr věnovat diplomovou práci projektovému řízení a nechala se okouzlit a unést tématem „Africká unie“, při jehož zpracování jí byl oporou prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. „Přece jen převládl můj vztah k politologii, i když na projektové řízení jsem vůbec nezanevřela,“ usmívá se P. Fulnečková a svá slova dokládá čerstvým certifikátem, který mezinárodně potvrzuje její kvality projektové manažerky. „Přišel z Nizozemska a do rukou se mi dostal na počátku týdne,“ konstatuje s radostí.

Po studiích v Opavě, kam přišla z Krmelína na Frýdecko-Místecku, se stal jejím vyvoleným městem Hradec Králové. „Na tamější univerzitě jsem od podzimu 2011 doktorandkou oboru Politologie se specializací na africká studia,“ říká P. Fulnečková s tím, že v současné době pro nové výzvy studium přerušila. Nové výzvy pro ni představují definitivní osamostatnění, a to v podobě vybudování vlastní firmy, jíž má být vbrzku cestovní kancelář se sídlem v Praze, zcela orientovaná na africké destinace, a dále naplnění investičního záměru v jedné z jejích oblíbených zemí subsaharské Afriky, v Zambii.

Foto: Ivan Augustin„Poprvé se na černý kontinent dostala s rodiči v útlém dětství a přesně si vzpomíná, že první knihou, v níž uvědoměle listovala a posléze ji i četla, byl cestopis Lemuři na Madagaskaru. „Dnes už své cesty do Afriky ani nepočítám a zemí, v nichž jsem pobývala déle, je víc než deset. Další z nich by se měl stát Kamerun,“ komentuje svou důvěrnou znalost subsaharské Afriky získanou z průvodcovské činnosti na postu produktového specialisty pro tuto oblast a slibuje, že v mnohém směru vysoce atraktivní informace, jež by názorně ilustrovaly její četné zkušenosti z cest, ráda poskytne samostatně.

„Teď bych však chtěla ocenit výzvu, jíž mě oslovil hlavní řešitel výše citovaného projektu na Slezské univerzitě RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.,“ vysvětluje změnu tématu. Na Ústavu fyziky se na řešení projektu podílí od roku 2012 a SU se tak stala po Univerzitě Hradec Králové druhou vysokou školou, na níž dostala příležitost působit i pedagogicky. „Učím tu střídavě v zimním a letním semestru předměty Metody techniky projektového řízení Projektové řízení se zaměřením na soft skills,“ přibližuje P. Fulnečková a těší ji, že její výuka přilákala třeba i studenty Ústavu gastronomie, lázeňství a turismu. „Vždyť cestovní ruch je dalším z oborů, jež mě velmi zajímá,“ přiznává a s pozorností registruje snahu SU tento obor dál rozvíjet také formou organizace každoročních odborných konferencí.

„Určitě se teď zeptáte, co mi opavská alma mater dala,“ předjímá závěr prvního rozhovoru, k němuž došlo ještě před jejím druhým květnovým seminářem. „Je toho mnoho, a proto se na ni budu pokaždé s očekáváním vracet,“ přiznává a tento vztah porovnává se svou vazbou na Afriku. „Čím častěji tam jezdíte, tím silněji cítíte, že vás vždy dokáže něčím novým překvapit a zaujmout,“ tvrdí P. Fulnečková. „Na úplný konec vám prozradím, že i životního partnera Ing. Stanislava Rojíka jsem našla na Slezské univerzitě. Právě na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné finišuje s doktorským studiem oboru Podniková ekonomika a management. A plánuji, že se vezmeme v Africe. To místo už mám vyhlídnuté, ale nechám si ho zatím pro sebe,“ loučí se sympatická absolventka.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015