Univerzita hostí okresní kolo Pythagoriády – matematického klání žáků základních škol

pondělí 11. května 2015 11:59 Autor: Martin Kůs

Ilustrační foto: Martin Kůs

OPAVA – V úterý 12. května se v aule rektorátu Slezské univerzity v Opavě uskuteční okresní kolo Pythagoriády, matematické soutěže žáků 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Do ní se kvalifikovali týmy nejlepších řešitelů školních kol z regionu bývalého okresu Opava. Právo k účasti mají ti žáci, kteří podle soutěžního klíče dosáhli v základní části předepsaného počtu bodů.

Principem soutěže je v daném časovém limitu vyřešit předepsaný počet úloh. Ve školních kolech řešili žáci podle kategorie 15, respektive 12 otázek v čase 60 minut. Podmínkou postupu bylo vyřešit minimálně devět (v případě 12 úloh minimálně osm) příkladů. Rozhodně se nejedná o jednoduché matematické záhady, žáci navíc nemohou používat tabulky či kalkulačky. Například na Mendelově gymnáziu v Opavě si školní kolo vyzkoušelo 86 studentů, z nichž jen 37 bylo úspěšných a získalo právo postupu do okresního kola.

Okresní kolo Pythagoriády organizačně zaštiťuje Středisko volného času Opava a odborným garantem je Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě, představovaný především osobností doc. RNDr. Jany Kopfové, Ph.D., a týmem posluchačů doktorského studia. Letošní soutěž Pythagoriády bude zahájena pět minut před devátou hodinou ranní a přesně s úderem deváté se začne odpočítávat čas vyměřený pro řešení úloh. Mezi čtvrt na jedenáct až půl jedné po poledni se budou žáci věnovat “nesoutěžní“ zábavné matematice. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve 12.30 hodin.

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům pátých až osmých ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015