Petra Klopcová uspěla. Druhý ročník zahájí studiem v Dánsku

čtvrtek 30. července 2015 10:30 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv Petry Klopcové

KARVINÁ – Do odjezdu jí zbývá jen několik dní. Pak přijde pár hodin cesty a začne půl roku v Dánsku. Petra Klopcová, studentka Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, vstoupí do druhého ročníku oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách daleko za hranicemi České republiky. Získala stipendium na jednosemestrální studium na International Business Academy v Dánsku.

„Již delší dobu jsem přemýšlela nad studiem v zahraničí, ale až v letošním roce jsem se definitivně rozhodla se přihlásit. Uvažovala jsem o programu Erasmus + a to konkrétně ve Finsku a VELUX programu v Dánsku. Vybírala jsem tedy mezi severnějšími zeměmi, jelikož jejich systém vzdělávání klade důraz na schopnosti sebeprezentace, praktického využití teoretického základu a obhajobu vlastních postojů,“ popisuje Petra, proč si vybrala právě Dánsko.

Výběrové stipendium v rámci VELUX Scholarship Programme je určené pro mimořádně talentované studenty v bakalářské úrovni studia z post socialistických zemí -  Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky. Nabízí možnost studovat na International Business Academy ve městě Kolding, nebo Copenhagen School of Design and Technology v Kodani po dobu jednoho semestru.
Měsíční stipendium je 5 486 DKK (cca. 730 EUR). Tato částka je určena na pokrytí ubytování a životních nákladů. Kromě toho poskytuje stipendium 3 000 DKK (cca. 400 EUR) na pokrytí cestovních nákladů.
O programu více na http://veluxscholarship.dk

Prvním krokem ke studijní cestě tedy bylo rozhodnout se. Pak už se začala myšlenky realizovat: „Na naší fakultě jsem se zúčastnila informační schůzky s mezinárodní náborovou koordinátorkou z Dánska, kde nám byly podrobně vysvětleny podmínky výběrového řízení, systém stipendia a způsob výuky na Internetional Business Academy. Tento osobní přístup mne velmi mile překvapil a od této doby jsem se o studium na této škole začala více zajímat,“ popisuje Petra s tím, že také napsala jedné studentce z Maďarska, která tímto programem prošla a ta jí velice ochotně zodpověděla všechny otázky. „Od té doby jsem byla definitivně rozhodnuta pro Dánsko,“ konstatuje studentka.
Na Petru ale ještě čekal nejnáročnější krok – výběrové řízení. Stipendium v rámci VELUX Scholarship Programme, o které měla zájem, je podmíněné několikafázovému výběrovému řízení. Petra jím úspěšně prošla, když projevila své dobré studijní a jazykové dovednosti. Na dánské International Business Academy ve městě Kolding jí semestr začíná už 17. srpna 2015 a končí 31. ledna 2016.

Foto: archiv IBA„Na této škole jsem si vybrala obor Financial Management vyučovaný v angličtině, který zahrnuje předměty jako Financial Enterprises and Markets, Business Economics a Customer-client relations. Tento obor mi byl nejvíce sympatický, a protože je na této škole kladen důraz na praktické využití, jsem sama velmi zvědavá, jakým způsobem bude pojata výuka právě těchto předmětů,“ uvádí ke svému studiu Petra. Kromě toho ji zaujala možnost navštěvovat kurzy dánského jazyka. Dánština je podle ní velmi složitým jazykem, takže to považuje za určitou výzvu.

Na Internetional Business Academy bude nejspíše jedinou studentkou, jejíž alma mater je Slezská univerzita. To je dáno určitou exkluzivitou stipendia. „Z naší školy pojedu sama a z celé České republiky nás pojede jen pár. Moje spolubydlící je z Rumunska, těším se tedy na samostatnost a nutnost komunikace v angličtině. Dále se těším na zajímavá setkání se zahraničními studenty a v neposlední řadě na mírumilovné Dánsko a obyvatele Koldingu, o kterém jsem se dozvěděla, že je v jejich městě úsměv nakažlivý,“ uzavírá Petra Klopcová.


 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015