Studenti z karvinské fakulty uspěli na Slovensku

středa 13. dubna 2016 5:20

Autor: Roman Šperka, proděkan pro zahraniční styky, OPF Karviná

Foto: archiv OPFKARVINÁ - Ve čtvrtek 7. dubna 2016 se konal na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici již 22. ročník mezinárodní studentská konference s názvem „Študentská vedecká aktivita“ (ŠVA 2016). Na konferenci studenti prezentují své práce z oblasti ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace kvantitativních metod a informatiky, se zaměřením na samostatnou vědeckou činnost a přínos pro praxi.
Cílem konference je zapojení studentů do výzkumné činnosti, získání nových podnětů pro rozvoj ekonomické vědy a aplikovatelných poznatků pro ekonomickou praxi.
SVA 2016 byla rozdělená do 7 sekcí: Cestovní ruch; Ekonomika a management podniku; Finance, Bankovnictví a investování; Kvantitativní metody a informatika; Veřejná ekonomika a regionální rozvoj; Společenské vědy a Sekce pro studenty středných škol.

Foto: archiv OPFLetošního ročníku konference se zúčastnilo celkem 54 studentů, přičemž Obchodně podnikatelská fakulta byla zastoupena trojicí studentů. Všechny práce byly vydány ve sborníku na CD.
V sekci Kvantitativní metody a informatika reprezentoval fakultu student Tomáš Kucharzyk s příspěvkem nazvaným „Porovnání Bayesovského klasifikátoru založeného na vybraných třídách kopulí s dalšími typy klasifikátorů na základě ROC křivek“. V sekci Finance, bankovnictví a investování se s příspěvkem nazvaným „Simulácia modelov portfolia akcií na BCCP“ představil Ing. Roman Chladný a v sekci Veřejná ekonomika a regionální rozvoj vystoupil s příspěvkem s názvem „Economic Forecast on the Basis of Linear Trend Analysis and Bottom-up Approach“ student Tomáš Pražák.

Studenti naší fakulty se v mezinárodní konkurenci neztratili a nakonec získali dvě ocenění. Tomáš Kucharzyk se umístil na vynikajícím 1. místě a Tomáš Pražák získal se svou prací 3. místo.
Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci OPF a výhercům gratulujeme k velkému úspěchu v mezinárodní konkurenci. Jen tak dál pánové.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015