Obyvatelé Opavy opět po roce svěří své zdraví studentům Fakulty veřejných politik v Opavě

úterý 27. června 2017 5:05 Autor: Administrator

2017 06 FVP dnyprevence 1

OPAVA - Ve dnech 27. a 28. června proběhne na Horním náměstí v Opavě devátý ročník Ošetřovatelských dnů prevence. Osvětově zdravotní akci pro širokou veřejnost s bezplatným vstupem připravuje Ústav ošetřovatelství ve spolupráci s Ústavem pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Na Horním náměstí, v samém centru Opavy, se v úterý 27. června 2017 objeví zase po roce velký stan. Veřejnost zde může doslova svěřit své zdraví do rukou studentů Fakulty veřejných politik v Opavě. „V úvodní den akce mohou už od 9 hodin návštěvníci využít bezplatného screeningového měření vybraných rizikových faktorů, jakými jsou krevní tlak, glykemie, BMI a podobně. Pro širokou veřejnost bude přichystaný pestrý program, kdy pod dohledem pedagogů seznámí studenti návštěvníky akce s prevencí nádorových a kardiovaskulárních onemocnění,“ uvedla k programu Martina Vaculíková z oddělení Informace a rozvoj Fakulty veřejných politik v Opavě.

2017 06 FVP dnyprevence 2Všem zájemcům bude umožněn také pohled takříkajíc z druhé strany. Na vlastní kůži si vyzkouší jízdu na invalidním vozíku a vedení nevidomého člověka v městském prostředí, nebo za použití pomůcek pro seniory odhalí nástrahy, které s sebou přináší stáří. Lidé si budou moci dále vyzkoušet nejen postup při nácviku kardiopulmonální resuscitace na dětech a dospělých, ale i účinek psychowalkmanu, který napomáhá relaxaci a dodání energie. K dispozici budou rovněž brýle simulující opilost. „Vyplněním a následným vyhodnocením různých typů dotazníků si zájemci mohou například zjistit svůj osobnostní typ, možnost ohrožení vzniku závislosti na návykových látkách, ohrožení patologickým hráčstvím, studenti vysokých škol pak možnost ohrožení patologickým odkládáním akademických povinností,“ doplnila Martina Vaculíková.

Tím, že se program pro děti loni osvědčil, bude letos celá jedna polovina stanu vyhrazena zástupům malých návštěvníků z opavských mateřských a základních škol. Školáci se prostřednictvím modelů a názorných ukázek seznámí s fungováním lidského těla, fonendoskopem si poslechnou tlukot vlastního srdce nebo si poskládají výukové puzzle. Protože hlavním motivem akce je prevence, děti si pod UV lampou vyzkouší správné mytí rukou a formou krátkých příběhů se dozví, jak se vyhnout úrazům. Studenti Fakulty veřejných politik v Opavě rovněž děti naučí základní pravidla při ošetřování zranění. Jednotlivé ukázky budou rozděleny do soutěžních stanovišť a ty nejšikovnější děti po jejich absolvování budou odměněny diplomem a drobným upomínkovým předmětem.

Většina lidí podceňuje rizikové faktory životního stylu, nesnaží se předcházet nemocem a nedostatečně pečuje o své zdraví. „V současné době lidské zdraví ohrožují takzvané civilizační choroby, mezi které například patří kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka nebo obezita a s ní související riziko infarktu. Většině hrozeb se přitom dá úspěšně předejít dodržováním zásad zdravého životního stylu. Nepodceňujte své zdraví, včasná prevence nebolí,“ zve závěrem na akci širokou veřejnost z Opavy za Ústav ošetřovatelství Martina Vaculíková. Ošetřovatelské dny prevence proběhnou na opavském Horním náměstí ve dnech 27. a 28. června, první den v čase od 9.00 do 17.00 hodin, druhý den od 9.00 do 15.00 hodin. Slezská univerzita v Opavě konáním této a podobných akcí plní svou třetí roli vůči široké veřejnosti. Podporuje tak společenskou zodpovědnost formou osvěty a poskytování informací.

2017 06 28 FVP Dny prevence

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015