Program Internacionalizace studia učitelství přivádí budoucí učitele z Würzburku do našeho regionu už podruhé

pondělí 16. září 2013 15:35

2013-09-16 nemstudV externím semináři ve výukovém centru Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUW) v Sambachshofu se PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., vedoucí oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty, dověděla o přípravě a realizaci programu Internacionalizace studia učitelství. To ještě netušila, nakolik si ji jeho idea získá.

„Když vedení JMUW partnerské Slezské univerzitě (SU) v Opavě nabídlo aktivní zapojení do něj, nebylo už z mého pohledu vlastně o čem přemýšlet,“ přiznává a ohlíží se za tím, čeho se ve vztahu k projektu s permanentní udržitelností podařilo dosáhnout. „Myšlenka, aby studenti učitelství dostali příležitost vyjíždět do vybraných evropských zemí, seznamovat se s jejich školskými systémy a získávat poznatky a zkušenosti bezprostředně od svých starších kolegů za katedrami je sice na první pohled nosná, nicméně její naplňování se váže ke vstřícnosti těch pedagogů a ředitelů škol, kde má být v praxi zhodnocována. V tom ohledu jsme opravdu uspěli, přestože konkurence je široká,“ tvrdí dr. Rykalová a destinace, kam už adepti učitelské profese z JMUW zavítali, jmenuje. „Zatím hospitovali v Itálii, Anglii, Skotsku, Španělsku, ve Švédsku a v ČR,“ vypočítává.

Svá předchozí slova opírá o skutečnost, že koordinátoři projektu z JMUW si SU vybrali jako základnu pro „expanzi“ do různých typů našich škol letos podruhé. „Před necelým rokem si dvě desítky studentů učitelství z JMUW užívaly prostředí obou opavských gymnázií, církevní konzervatoře a osmi dalších vybraných škol z Ostravy, Klimkovic, Krnova a Města Albrechtic a setkali se s tak vřelým přijetím, že si teď od 22. září tucet jejich spolužáků prakticky stejný studijní pobyt zopakuje,“ říká dr. Rykalová. Už o den později budou oficiálně přijati proděkanem pro vědu a zahraniční styky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Mgr. Martinem Čapským, Ph.D., a na závěr se v Klubu Art Obecního domu v Opavě 1. října zúčastní sice řízeného, ale přesto vždy zcela spontánního setkání v podobě tradiční Dlouhé noci krátkých textů (Lange Nacht der kurzen Texte).

V projektu se však přece jen od loňska něco podstatného změnilo. Jeho řešitelé, znovu v úzké spolupráci se SU, získali podporu Česko-německého fondu budoucnosti. Ta dominantně (vedle podílu obou zainteresovaných univerzit a bavorského ministerstva školství) umožnila jeho rozšíření na reciproční formu kontaktů v oblasti internacionalizace studia učitelství. A tak v prvním červencovém týdnu vyjela do Würzburku skupina šesti posluchačů SU a 14 učitelů právě z těch škol, které na podzim 2012 hospitování německých studentů umožnily. „Pohybovali se opravdu v různých školách, speciální vzdělávací zařízení pro handicapované nevyjímaje,“ připomíná dr. Rykalová. Rovněž pro ni každý nový pobyt ve Würzburku znamená odborné obohacení a další inspiraci pro výuku na SU, ale též započatou společnou vědeckou práci a rozvoj partnerství s JMUW na bázi úzkých a nadstandardně přátelských osobních kontaktů.

Nezanedbatelným přínosem pro SU zůstává, že se o spolupráci na této úrovni živě zajímají média. Studijní návštěvu německých studentů v říjnu 2012 monitorovaly (samozřejmě vedle zpravodajského portálu SU) dvě mutace Deníku a v Německu ji obsáhle hodnotilo prosincové vydání odborného měsíčníku Unterfränkische Schule. Ještě o pár dnů dříve, v závěru listopadu 2012 dorazilo na SU oficiální poděkování z JMUW na hlavičkovém papíře úřadu prorektorky prof. dr. Barbary Sponholz. „Jeho součástí bylo i podrobné hodnocení programu, jenž jsme pro německé hosty na oddělení germanistiky připravili,“ dodává dr. G. Rykalová a oceňuje, že všichni účastníci byli na úvod přivítáni přímo v opavské univerzitní aule Na Rybníčku prorektorem pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslavem Englišem, DrSc. „Jeden zážitek však záhy střídal druhý. Tak třeba na Církevní konzervatoři Opava pro ně připravili neopakovatelný koncert,“ přibližuje.

Nabiti dojmy se domů vrátili také účastníci prázdninového pobytu ve Würzburku. „S těmi ze studentů, kteří u nás v novém akademickém roce pokračují, se k nim budeme nejednou vracet. Ostatně, stejně jako někteří z pedagogů, se s projektem Internacionalizace studia učitelství nesetkali v aktivní formě naposledy. Z jeho dosavadního průběh se bude intenzivně čerpat též v průběhu Dlouhé noci krátkých textů,“ ujišťuje dr. G. Rykalová. „Při setkání, jemuž se chystá němčina interpretovaná jak rodilými mluvčími, tak jejími obdivovateli ze SU znovu kralovat,“ uzavírá vedoucí opavského pracoviště germanistů.

Foto: Z loňského přijetí části německých posluchačů učitelských oborů studujících na Julius-Maximilians-Universität Würzburg vedením Mendelova gymnázia v Opavě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015