Němčinářka Mendelova gymnázia v Opavě Radomíra Englišová si první studijní pobyt ve Würzburku pochvaluje

středa 25. září 2013 7:11

2013-09-24 englisovaV Německu byla mnohokrát a má tam řadu přátel. S těmi od Baltského moře udržuje kontakt už tři desetiletí a Drážďany jsou pro ni opravdovou srdeční záležitostí. Würzburk ale zásluhou partnerství Slezské univerzity a tamější Julius-Maximilians-Universität navštívila němčinářka Mendelova gymnázia v Opavě Mgr. Radomíra Englišová na počátku července poprvé.

Z týdenního studijního pobytu na školách různého typu si odnesla nejednu novou zkušenost. „Bavorské školství se nám představilo v neobvyklé šíři,“ ohlíží se a váží si toho, že s dalšími kolegy-pedagogy a studenty Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity mohla důvěrněji poznat prostředí a proces výuky na základní škole, reálce, učilišti i v centru pro tělesně a duševně postižené. „Navíc jsme nahlédli do jejich zázemí a viděli v plném provozu menzu nebo družinu, protože v Bavorsku začínají hlavní prázdniny teprve v závěru července,“ dodává.

Jaká komunita germanistů se v létě do Würzburku vypravila? Šlo především o pedagogy těch škol, jež vloni v podzimním termínu vřele přijaly skupinu dvou desítek studentů učitelských oborů z Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUW), kteří do pracovníky příslušného oddělení ÚCJ předem vybraných vzdělávacích zařízení přijeli hospitovat a v diskusích poznávat to, co je nejvíce zajímá. Kromě opavských škol, tedy obou gymnázií a církevní konzervatoře, pobývali též v Ostravě a v Klimkovicích, v Krnově a ve Městě Albrechticích. Budoucí učitelé studující na JMUW tak absolvovali rovněž hodinu výuky německého jazyka vedenou Mgr. R. Englišovou. „A letos 24. září jsem dostala příležitost nové demonstrace, studijní pobyt našich příštích kolegů z Würzburku se pro velký loňský úspěch opakoval,“ potvrzuje němčinářka, jejíž jméno s aprobací příliš nekoresponduje. „Ano, někdy se na to v žertu snažím upozornit,“ usmívá se a přiznává vzdálenou spřízněnost s prorektorem Slezské univerzity pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslavem Englišem, DrSc.

Sama se pro studium němčiny rozhodla poměrně brzy. „Od šesté třídy základní školy jsem s ní začala v kurzu, což se mi později na gymnáziu v Ostravě a v Novém Jičíně velmi hodilo,“ vzpomíná absolventka Univerzity Palackého v Olomouci (kombinace čeština - němčina) na svá raná studentská léta, na něž navázala praxí gymnazijní učitelky nejprve v Novém Jičíně a nyní od roku 2011 v Opavě. Mezi němčináři na Mendelově gymnáziu působí díky jedné z organizací podporujících v zemi našich západních sousedů německo-české vztahy rodilý mluvčí Michael Fiedler z Lipska, jenž je zapojen zejména do přípravy těch gymnazistů, kteří chtějí využít možnosti získat tu prestižní certifikát (dle Společného evropského referenčního rámce diplom II. stupně B2/C1). „Na ten jsme dost pyšní, vždyť oprávnění udělovat ho nemá jen tak někdo,“ potvrzuje Mgr. R. Englišová a o kvalitě výuky němčiny podává pádný důkaz. „Loni prokázaly dvě naše maturantky tak dobré znalosti, že uspěly ve výběrovém řízení a dostaly šanci v Německu absolvovat celé studium medicíny,“ netají němčinářka svou radost.

Mendelovo gymnázium se těší ze spolupráce s gymnáziem v partnerském městě Opavy, jímž je letos právě deset let starobylý německý Roth, a nové kontakty navázalo v červnu prostřednictvím mladých fyziků s piaristickým gymnáziem v rakouské Kremži (Krems an der Donau). „Právě jejich další rozvíjení mi bylo svěřeno, když Roth je už od počátku záležitostí kolegy Mgr. Petra Janšty,“ přiznává Mgr. R. Englišová a je ráda, že němčina si na škole udržuje pozici druhého světového jazyka. „Ve Würzburku jsem vedle přirozeně i tam hlavní angličtiny sledovala živý zájem žáků o francouzštinu a španělštinu a trochu jim snad jako jazykářka záviděla, a to v tom směru, že mohou maturovat dokonce z latiny,“ připomíná jeden z poznatků a přidává ještě další.

„O budoucím profesním zaměření se tam poprvé rozhoduje ve velmi útlém věku, už po 4. třídě, a neméně zajímavé pro nás bylo zjištění, že ve výuce jazyků se žáci nedělí jako u nás do menších skupin, ale zůstávají ve stejně početných skupinách, v jakých se učí všem ostatním předmětům“ vypočítává. Loučí se s tím, že o Würzburku, nádherném městě s dominantami v podobě pevnosti Marienberg a monumentálního mostu přes řeku Mohan, se starodávnou univerzitou a s přitažlivým okolím plným vinic připraví pro své svěřence samostatný výklad. "Chci v něm navíc akcentovat i ne tak často u nás uváděnou skutečnost, že Würzburk už před 40 lety získal Evropskou cenu za úsilí o prosazování idejí evropské integrace," uzavírá Mgr. R. Englišová.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015