Ing. Ivana Růžičková, nová kvestorka univerzity, se ujala své funkce

pátek 12. května 2017 12:02 Autor: Martin Kůs

2017 05 Ivana Ruzickova 1

OPAVA – Ve středu 10. května 2017 pozval rektor Slezské univerzity v Opavě zaměstnance rektorátu do auly, aby jim zde představil Ing. Ivanu Růžičkovou, MPA, novou kvestorku univerzity. Tu jmenoval do funkce kvestorky univerzity na základě výsledku výběrového řízení.

Ivana Růžičková pochází ze Slaného v Čechách, ale hned po ukončení vysoké školy se přestěhovala do Ostravy, kde žije dodnes. Vysokoškolské vzdělání a inženýrský titul v oboru Provoz a ekonomika spojů získala v roce 1985 na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, v roce 2011 si vzdělání rozšířila o zisk titulu MPA (Master of Public Administration) na Vysoké škole Cevro Institutu Praha.

Svoji profesní kariéru zahájila v oblasti poštovní správy, kde po několika pracovních postech od roku 1991 zastávala pozici vedoucí obchodního oddělení. Dalších dvanáct let pracovala v bankovnictví, a to v oblasti HR a organizace řízení, kdy vystřídala několik vedoucích a řídících míst, aby v roce 2007 začala působit ve veřejné sféře jako vedoucí odboru vnitřních věcí Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko. V rámci této funkce byla odpovědná za vnitřní chod úřadu včetně jeho rozpočtu a financování. Mimo to byla členkou Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a několika pracovních skupin, např. pro vzdělávání či technickou pomoc. Od května 2017 nastoupila do funkce kvestorky Slezské univerzity v Opavě.

„Ve svých předchozích pracovních vztazích jsem měla štěstí na inspirativní nadřízené, od kterých jsem měla možnost se mnohé věci naučit, i skvělé kolegy, na které jsem se mohla spolehnout. To mě vede k přesvědčení, že základem mých dosavadních pracovních úspěchů jsou především lidi, které jsem měla kolem sebe, čehož si velmi vážím a věřím, že i zde na univerzitě budeme mít společně s mými novými kolegy příležitost se podobným způsobem vzájemně obohatit.“

2017 05 Ivana Ruzickova 2Podle slov rektora Pavla Tuleji univerzita hledala odborníka s profesními zkušenostmi nejen v ekonomické a finanční oblasti, ale třeba i v řízení pracovišť a lidí, který by do chodu Slezské univerzity kromě svých zkušeností a znalostí přenesl i nové profesní trendy z nevysokoškolského prostředí.
Tento krok byl vynucen odchodem dosavadního kvestora, Ing. Jaroslava Kanii, který byl v říjnu 2016 zvolen do krajského zastupitelstva MSK a následně byl jmenován rovněž náměstkem hejtmana pro finance, majetek a investice. Z funkce kvestora byl proto po dobu svého mandátu uvolněn. V meziobdobí do nástupu Ing. Ivany Růžičkové zastupovala kvestora univerzity Ing. Jana Poloková z oddělení investic Slezské univerzity v Opavě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015