Vědecká rada se věnovala pěti habilitačním řízením a jednomu jmenovacímu profesorskému řízení

úterý 16. května 2017 7:54 Autor: Zuzana Urbánková

2017 05 novi doc 2

OPAVA - Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě projednala na svém řádném zasedání 11. května 2017 žádost o projednání Plánu realizace strategického záměru FPF SU v Opavě pro rok 2017 a návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa (Dr.h.c.) v oboru Teoretická fyzika prof. Johnu Charlesu Millerovi z Oxfordské univerzity.

2017 05 novi doc 5Poté se věnovala pěti habilitačním řízením a jednomu jmenovacímu profesorskému řízení, z nichž byla všechna zdárně ukončena. Členové Vědecké rady doporučili děkanovi FPF SU Zdeňku Stuchlíkovi, aby návrh na jmenování pěti docentů a jednoho profesora postoupil rektorovi Slezské univerzity k dalšímu řízení.
Naše fakulta bude mít dva nové docenty a jednoho profesora. Titul docenta získal Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Mgr. Josef Moucha (oba z Institutu tvůrčí fotografie), do VR SU  postupuje jmenovací řízení vedoucího Ústavu historických věd Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D.

Připomínáme, že Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě je oprávněna konat, na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech:
•    Historie se zaměřením na české a československé dějiny
•    Teoretická fyzika a astrofyzika
•    Tvůrčí fotografie

Zde jsou podrobnější informace o habilitantech a jejich práci:

Habilitační řízení


Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.                    
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě
Obor: Tvůrčí fotografie
2017 05 novi doc 4Komise:
prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., předseda (ITF FPF SU)
prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Bankej Bystrici, Slovensko)
prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava)
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
doc. MgA. Václav Podestát (ITF FPF SU)
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Birgus, předseda (ITF FPF SU)
prof. Mgr. Pavel Dias (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, VUT Brno)
Habilitační práce:
Reflexe společnosti v dokumentární fotografické tvorbě
Habilitační přednáška:
Dokumentární fotografické projekty v kontextu vizuální fotografie.


Dr. André Sopczak                                
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha
Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Komise:
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc., předseda (Ústav fyziky FPF SU)
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha)
Ing. Jiří Hošek, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR. v.v.i. Praha)
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Ústav fyziky FPF SU)
Prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha)
Oponenti:
Prof. dr hab. Stefan Pokorski (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw, PL)
Doc. RNDr. Tomáš Blažek, Ph.D. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského Bratislava, SR)
Prof. dr hab. Marek Zrałek (Division of Field Theory and Elementary Particle Physics, University of Silesia in Katowice, PL)
Habilitační práce:
Aspects of Progress in Theory and Astroparticle Physics in Understanding the Origin of Mass and the Scalar Top-Quark Sector of the MSSM
Habilitační přednáška:
Mass Generation in the Universe


Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.                    
Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
Obor: Tvůrčí fotografie
Komise:
prof. PhDr. Vladimír Birgus, předseda (ITF FPF SU)
prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Bankej Bystrici, Slovensko)
prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (ITF FPF SU)
Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský (Fakulta umění a designu, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, VUT Brno)
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava, SK)
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK)
doc. MgA. Václav Podestát (ITF FPF SU)
Habilitační práce: Agentúrna fotografia medzi rokmi 1945-1948. História, pamäť, fotografia
Habilitační přednáška:
Obrazová správa o slovenskej krajine v rokoch 1939-1945

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.                
Katedra historie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Komise:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předseda (ÚHV FPF SU)
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (ÚHV FPF SU)
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha)
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Oponenti:
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích)
Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Pedagogická fakulta, MU Brno)
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin, Fiilozofická fak., UK Praha)
Habilitační práce: František Graus (1921-1989)
Habilitační přednáška: O rodinných a politických kořenech Kamila Krofty (k metodologii tvorby odborné biografie historika)


Mgr. Josef Moucha                            
Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě
Obor: Tvůrčí fotografie
Komise:
2017 05 novi doc 3Prof. PhDr. Vladimír Birgus, předseda (ITF FPF SU)
Prof. Mgr. Milota Havránková (Akadémia umení v Bankej Bystrici, Slovensko)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění, VUT Brno)
Doc. MgA. Pavel Mára (ITF FPF SU)
Doc. Mgr. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK)
Oponenti:
Prof. Mgr. Pavel Dias (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ve Zlíně) NE
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (ITF FPF SU)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava)
Habilitační práce:
Přehled umělecké, publikační kurátorské a pedagogické činnosti
Habilitační přednáška:
Průkopník abstraktní fotografie Jaroslav Rössler (1902-1990) a využívání archivu negativů z jeho pozůstalosti.

Jmenovací řízení

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.                        
Ústav historických věd FPF SU v Opavě
Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Komise:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předseda (ÚHV FPF SU)
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF Univerzita Palackého Olomouc)
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích)
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha)
Inaugurační přednáška:
Prosazování a proměny konceptu tzv. socialistické kultury v letech 1945-1960

Fotoreportáž: Ondřej Durczak a David Macháč

2017 05 novi doc 1

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015