Diskuse o vědě, umění a náboženství: lidé zaplnili kostel a nenudili se ani minutu

úterý 29. srpna 2017 13:20 Autor: Zuzana Urbánková

2017 08 Senov 07

ŠENOV, OPAVA - Jak vnímáte svobodu a odpovědnost za vědní disciplínu, které se věnujete? Kdy byl počátek vesmíru a kdy vesmír skončí? Co považujete za nejdůležitější událost ve vašem profesním životě? A jak pečujete o svou duši?

Na takové a další otázky odpovídali v neděli 27. srpna 2017 v průběhu velmi nevšední diskuse děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě profesor Zdeněk Stuchlík, známý astrofyzik doktor Jiří Grygar, pedagog Institutu tvůrčí fotografie (ITF) profesor Jindřich Štreit a páter Petr Okapal z Římskokatolické farnosti v Šenově u Ostravy. Diskusi týkající se vztahu vědy, umění a náboženství moderoval v šenovském Kostele Boží Prozřetelnosti zástupce vedoucího ITF docent Jiří Siostrzonek.

2017 08 Senov 03Zájemci o diskusi, jejíž součástí byla vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Stuchlíka nazvaná Prostory rozjímání, zaplnili kostel do posledního místa a dávali najevo, že je nenudila ani minuta. Diskutující totiž dokázali náročné vědecké problémy vysvětlit pomocí metafor, které „laici chápou a  odborník se neurazí“.

Zajímavé bylo již úvodní slovo charismatického kněze Petra Okapala, který všechny přivítal jako hosty, když připomenul dočasnost a pomíjivost lidského života: „Všichni jsme zde hosté. Na chvíli. Někdo na deset, někdo na padesát, jiný na sto let. Ale stále jsme hosté“.

Excelentní popularizátor vědy Jiří Grygar možná některé překvapil tím, když uvedl, že nejhlubšími vědci jsou děti, jelikož kladou otázku proč na vše okolo nich, čímž dostávají dospělé často do úzkých. Zdeněk Stuchlík se zmínil například o práci vědce, který se při přemýšlení nad zcela novým problémem nachází v pomyslné temné místnosti. Postupem času pronikají okny do tmy malá světla, jimiž jsou matematické ideje…. Diskutující hovořili také o zobrazení Boha pomocí abstraktního umění a shodli se na tom, že věda, umění a náboženství jsou tři vrcholy duchovního života člověka nacházející se v blízkém sesterském vztahu.  „Připadá mi, že jsme se v minulosti museli rozejít – tedy věda, umění a náboženství – abychom se zase mohli sejít,“ podotkl k na toto téma Petr Okapal, který je mimochodem zastáncem a do značné míry i průkopníkem přiblížení katolické víry potřebám současného člověka.

Zajímavých momentů bylo ve zcela ztichlém kostele mnohem více, protože však nechceme vytrhávat věty z kontextu, můžete si diskusi poslechnout v Televizi Noe, která akci natáčela, nebo na videu natočeném kameramanem Centra multimediální tvorby. K dispozici bude na našich webových stránkách a Facebooku co nejdříve.

2017 08 Senov 05Pro úplnost nutno dodat, že fotografie děkana Stuchlíka jsou instalovány nejen v šenovském kostele, ale také v místní restauraci Horakůvka, kde výstava nese název Jasné obrysy. Horakůvka je pro veřejnost otevřena v běžných otvíracích hodinách, v šenovském kostele si můžete fotografie prohlédnout s průvodcovskou službou vždy o víkendu, a to až do konce letošního října, vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Nad vchodem do kostela nemůžete nevšimnout impozantního plátna vytvořeného tiskem fotografie Zdeňka Stuchlíka znázorňující Krista.
Šenovská vernisáž spojená s diskusním pořadem zde nebyla poprvé, ale navázala na tradici z předchozích let, kdy FPF ve spolupráci se zdejší Římskokatolickou farností pořádala vernisáž výstavy fotografií profesora Štreita doplněnou o diskusi se socioložkou Jiřinou Šiklovou a o rok později s režisérkou Olgou Sommerovou.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015