Obchodně podnikatelská fakulta má nové vedení kompletní

čtvrtek 5. března 2015 12:30 Autor: Martin Kůs

Foto: Lenka Kučerová

KARVINÁ – Jak říkal, tak učinil. Už při své prezentaci volebního programu ve středu 25. února 2015 představil akademické obci nově zvolený děkan Obchodně podnikatelská fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., svůj nový tým nejužšího vedení fakulty. V úterý 3. března pak prof. Stavárek předal jmenovací listiny novým proděkanům.

Foto: Lenka KučerováVe své funkci zůstali dva z původních proděkanů - doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., bude i nadále proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy a doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., přešel na funkci proděkana pro zahraniční styky a současně se stal statutárním zástupcem děkana. Jeho původní práce proděkana pro vědu a výzkum se nově ujal prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., kompletní vedení pak doplnil doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti, který vystřídal na rektorát odcházejícího Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D.
Tajemnicí fakulty pak zůstává Ing. Miroslava Šromková a kompletní vedení fakulty ještě doplňuje předsedkyně Akademického senátu: doc. Ing. Pavla Klepková - Vodová, Ph.D.

Foto: screenshotTaké samotný děkan prof. Daniel Stavárek už fakultu převzal, a to jak oficiálně, tak neformálně. Vedle jmenovacího dekretu, který mu předal nový rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., se odehrál v úvodu pátečního Reprezentačního plesu Obchodně podnikatelské fakulty, konaném k 25. výročí od založení fakulty, také neoficiální předávací akt předávání klíčů od děkanátu a od kanceláře děkana. K tomu dnes už bývalý děkan přidal svému nástupci také svinovací metr, aby jeho nástupce mohl měřit všem zaměstnancům správně a spravedlivě. Reportáž z plesu připravila OPF TV a vidět ji můžete na kanálu you tube: https://www.youtube.com/watch?v=eJtX2WZbo-E

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015