Slezská univerzita v Opavě se představÍ veřejnosti netradičně - výstavou

čtvrtek 13. října 2016 20:49 Autor: Daniel Martínek a Martin Kůs

 

2016 10 vystava pozvanka pruh

OPAVA - Viděli jste někdy talár rektora univerzity zblízka? Víte, které předměty spadají pod souhrnné označení „univerzitní insignie“? Orientujete se v pojmech jako je „promoce“, „imatrikulace“, znáte znění promočního slibu, a především: víte, jak vzniká univerzita z ničeho, tedy tzv. na zelené louce? Pokud jste na libovolnou otázku či otázky odpověděli záporně, jste tím správným adeptem pro návštěvu zcela ojedinělé výstavy, ve které se představí Slezská univerzita v Opavě netradičně hodně zblízka. Výstavu lapidárně nazvanou „25 let Slezské univerzity v Opavě“ můžete navštívit od 21. října v opavském Slezském zemském muzeu.

Výstavu se Slezská univerzita v Opavě rozhodla uspořádat v rámci jubilejního, 25. roku své existence. „Oslavy 25. výročí se dají pojmout různě,“ komentuje motivaci univerzity k výstavě její rektor doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., a pokračuje: „My jsme se rozhodli využít toto jubileum k navázání bližších a otevřenějších vztahů s veřejností. Slezsko o svou univerzitu dlouho usilovalo a její existence má pro budoucnost geograficky odlehlého regionu, který se navíc potýká s mnoha ekonomickými problémy, mimořádný význam. Snad proto si svou tzv. třetí roli, tedy vztahy ke společnosti nad rámec vzdělávací a výzkumné role, uvědomuje více, než jiní. Mládí univerzity pak umožňuje neformálnější postupy a otevřenější přístup, které se odrazily v komplexním představení univerzity formou výstavy.“

Výstava je koncepčně členěna do několika celků, ve kterých představuje jak historii, tak současnost univerzity a života akademické obce. Veřejnosti bude umožněno zblízka zhlédnout taláry univerzitních hodnostářů, odznaky jejich hodností jako jsou řetězy a žezla, medaile udělované univerzitou, různé atributy a aktivity studentského života i důležité či zajímavé listinné materiály, jež vznik univerzity provázely.

Výstava samotná bude umístěna na horním ochozu v hale Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě. Univerzita nedisponuje vhodnými prostory pro podobnou iniciativu, a naopak si pochvaluje spolupráci s muzeem, jehož ředitelka Mgr. Jana Horáková vyšla záměrům univerzity vstříc. Také proto oba subjekty využijí příležitosti zahájení výstavy pro stvrzení obnoveného memoranda o vzájemné spolupráci. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 21. října do 20. listopadu, a to denně od 9 do 19 hodin.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015