Slezská univerzita rozšiřuje působnost na Valašsko

pátek 27. listopadu 2015 13:13 Autor: Marek Cetkovský

VSETÍN, OPAVA – V sobotu 14. listopadu proběhlo zahájení kurzu celoživotního vzdělávání v konzultačním středisku při Vzdělávacím a komunitním centru Integra ve Vsetíně, po kterém byli studenti ihned uvedeni do vzdělávací reality. Valašská metropole se tak vedle Tábora a Trutnova stala již třetím mimoopavským působištěm, ve kterém se zájemci o studium mohou potkat s pedagogy Fakulty veřejných politik v Opavě.

 

Foto: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.V rámci akreditovaného studijního programu Specializace v pedagogice se posluchači ve Vsetíně začali seznamovat s oborem Sociální patologie a prevence. Úspěšní absolventi dvouletého kurzu se stanou odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů a získají osvědčení o absolvování kurzu. Ti, kteří budou mít zájem dále studovat, dostanou možnost pokračovat ve třetím ročníku bakalářského kombinovaného studia v Opavě a získat tak akademický titul bakalář.

Pro podrobné informace o kurzech celoživotního vzdělávání na Fakultě veřejných politik v Opavě navštivte webové stránky FVP

foto: www.vkci.czStudentem kurzu se může stát jakýkoliv absolvent střední školy (s maturitou) bez rozdílu věku. Zpravidla se jedná o pracující, kteří si chtějí doplnit potřebné vzdělání. Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., který měl úvodní hodinu na starosti, k tomu dodává: „Ve většině případů se jedná o odborníky z praxe, kurz je tedy díky vzájemné interakci při výuce obohacující i pro samotné pedagogy.“ V době rostoucích požadavků na vzdělání ze strany zaměstnavatelů a společnosti se bezesporu jedná o velmi dobrou investici, která časem neztratí na hodnotě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015