Institut tvůrčí fotografie vystaví klauzurní a diplomové práce roku 2015

pondělí 11. ledna 2016 6:06 Autor: Martin Kůs

Pozvánka se snímkem Marka Matuštíka z souboru Nevyřčené hry.

OPAVA - Institut tvůrčí fotografie vystaví klauzurní a diplomové práce roku 2015. Výstavu bude hostit Dům umění v Opavě (Pekařská 12) a to v době od 12. ledna do 28. února tohoto roku. Výstavu zahájí 12. ledna 2016 v 17 hodin rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja, Ph.D. a její kurátoři prof. PhDr. Vladimír Birgus a Mgr. Josef Moucha.
Výstava klauzurních a diplomových prácí je příspěvkem k 25. výročí vzniku Slezské univerzity v Opavě a otevřena bude denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Nevyřčené hry, zvoucího diváky na výlet do světa dětské fantazie. Foto: Marek MatuščíkNa pozvánku a plakát byl vybrán snímek Marka Matuštíka z jeho souboru Nevyřčené hry, zvoucího diváky na výlet do světa dětské fantazie. Bára Alex Kašparová otevírá sféru soumračných tajemství a tím pásmo niterných představ vůbec: „Noc neukáže vše,“ láká nás sérií Za úplňku k dobrodružství, „poodkryje jen to, kam až se odvážíte zajít.“ Michaela Hrubá a Michal Patycki sugerují obnažení soukromí, třebaže naprosto odlišnou stylizací pohledu. A náladu záhady nepostrádá ani portrétní série Radka Lepky. Naproti tomu naturalistická sonda Krystyny Dul vykresluje svéráz zázemí životního příběhu konkrétního muže. Karel Kita se věcně zabývá tuzemským fenoménem nevyužívaných nákupních středisek, jejichž plocha patří v přepočtu na hlavu k nejvyšším v Evropě.

Foto: Michal PatyckiNámětem diplomové práce Gabriela Fragnera Chtěl jsem být farmářem je fiktivní obraz autora v roli farmáře mimo konkrétní dobu: „Jednotlivé snímky se stávají mostem na břeh jiné identity a zrcadlí touhu po neprožitém osudu a sen o svobodě,“ vzkazuje autor s nadsázkou. Coby otec odrostlejšího syna, Ondřej Staněk suše komentuje výsek z rodinného alba, nazvaného Tom: „Fotografie chlapce i mladého muže, někdy vzdorovitého, jindy otevřeného, jdoucího si umanutě za svým: graffiti, tráva, rap, komiks... Tak postupně vznikal malý obrázkový průvodce pubertou mého dítěte.“ Pawel Frenczak se na vztah syna a otce dívá z opačného konce. Bakalářskou práci Petry Vlčkové Babičky vyznamenala porota Czech Press Phota 2015 první cenou v kategorii Portrét a Peter Korček získal za přízračnou vizi slovenské metropole obklopené džunglí Grant města Bratislavy v soutěži Slovak Press Photo. Součástí výstavy je také ozvučená projekce s mnoha dalšími ukázkami výsledků studia, stejně jako výběr maket fotografických publikací a teoretických prací.

Institut tvůrčí fotografie působí od roku 1990 jako druhý nejstarší vysokoškolský ústav specializovaný na fotografii v českých zemích (a historicky třetí v  postkomunistické Evropě). Dnes je se svými více než dvěma sty studentů největší z osmi českých vysokoškolských pracovišť se samostatným studijním programem oboru fotografie.
Dům umění v Opavě se k výstavám Institutu tvůrčí fotografie vrací pravidelně. Na jaře 2015 hostil premiéru velké přehlídky nejlepších děl z posledních pěti let, uspořádané k čtvrtstoletí existence ITF a doprovázené rozsáhlých česko-anglickým katalogem o 380 stranách, nyní představuje výběr ze závěrečných prací předchozího školního roku. I nový průřez nabízí spektrum aktuálních tendencí fotografické tvorby studentů a čerstvých absolventů bakalářského či magisterského studia nejenom z České republiky, nýbrž též ze Slovenska a z Polska. Na příští výstavě v opavském Domě umění od 10. 3. do 10. 4. 2016 představí svá díla pedagogové ITF MgA. Dita Pepe a doc. MgA. Pavel Mára.

Zdroj: tisková zpráva ITF

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015