Nový mezinárodní časopis SPP: "Pro společnost by bylo nejlepší, kdybychom neměli o čem psát"

úterý 2. února 2016 9:56 Autor: Marek Cetkovský

Foto: Marek Cetkovský

OPAVA - Fakulta veřejných politik v Opavě začala vydávat nový recenzovaný vědecký časopis Social Pathology and Prevention (SPP). Časopis je mezinárodním periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci. Vznikl v roce 2015 a první dvě čísla již spatřila světlo světa. Zájemci v nich naleznou širokou škálu textů od odborných studií přes recenze, diskuzní příspěvky a komentáře k významných událostem, až po příklady dobré praxe z oboru.

Foto: Marek CetkovskýČasopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě výhradně v anglickém jazyce. Redakce přijímá příspěvky věnující se sociální patologii a prevenci z aspektu oborů speciální pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce, kriminologie, penologie, adiktologie apod. „Velmi nás potěšilo, že v redakční radě časopisu zasedly takové kapacity, jakými jsou například profesorka Marie Vágnerová z Univerzity Karlovy, docent Tomáš Čech z Univerzity Palackého v Olomouci nebo docent Jiří Škoda, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem“ říká šéfredaktorka časopisu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a jedním dechem dodává „v tomto roce máme přislíbeno další rozšíření redakční rady o zástupce univerzit z Polska, Německa nebo Spojeného království.“

Deklarovaným záměrem časopisu je, aby jeho obsah byl nejen zdrojem nových informací, ale také aby vyvolával diskusi a nutil k zamyšlení nad prezentovanými tématy, která u nejednoho čtenáře mohou vyvolat rozpaky či dokonce kontroverze. Historicky první číslo na začátek představuje tři soudobé pohledy na sociální patologii, ale na dalších stránkách se časopis věnuje již zcela konkrétním problémům z prostředí předškolních zařízení ve vyloučených lokalitách, věznic i opavských zařízení pro seniory. Pokud Vás zajímá, jakým způsobem se autoři svých témat zhostili, můžete si obě čísla časopisu virtuálně prolistovat na webových stránkách.

foto: http://www.slu.cz/fvp/cz/web-spp„Přirozeně si uvědomujeme, že fenomén sociální patologie je také předmětem zájmu jiných vědních disciplín, proto zamýšlíme zachovat multidisciplinární charakter časopisu a tím nechat pootevřené dveře také příspěvkům z příbuzných oborů, které se problematiky sociálně patologických jevů dotýkají,“ přibližuje zástupce šéfredaktora Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. Aby časopis problémy pouze nepopisoval, ale také nabízel řešení, k tomu bude směřovat druhé velké téma, kterým je prevence. „Podle našeho názoru je velmi důležité, že pojem prevence figuruje přímo v názvu časopisu. Slibujeme si od toho především oslovení odborníků přímo z praxe,“ pokračuje doktor Janiš, který se nedostatku námětů neobává: „Tematická báze je v současnosti téměř nevyčerpatelná.“ Vzápětí ale dodává, že pro společnost by samozřejmě bylo nejlepší, kdyby nový časopis neměl o čem psát.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015