Úspěšný program stipendií pro nové talentované studenty bude pokračovat i v dalším roce

středa 9. listopadu 2016 10:36 Autor: Daniel Martínek a Martin Kůs

Ilustrační foto: Martin Kůs

OPAVA, KARVINÁ - Také noví posluchači, kteří nastoupí ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě v příštím akademickém roce, dostanou možnost ucházet se o stipendum na podporu talentovaných studentů, které opět vyhlásil rektor univerzity doc. Pavel Tuleja. O stipendium si mohou zažádat všichni noví studenti poprvé zapsaní do prvního ročníku studia a kteří dosáhli velmi dobrých výsledků u svých maturitních zkoušek, případně byli úspěšní řešitelé předmětových soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Studenti splňující předepsaná kritéria si v prvním roce studia na Slezské univerzitě mohou přijít až na 60 000 korun. A nejen to. Stipendijní programy rektora Slezské univerzity míří i k dalším aktivním studentům.

Mimořádná stipendia Slezské univerzity v Opavě

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium

Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů
Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů

Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti studentů
Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství plazmy a krve

Rozhodnutí o stipendiích ředitele Matematického ústavu v Opavě.

Všechna stipendia Slezské univerzity v Opavě


Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium je určen těm nově zapsaným posluchačům prvních ročníků, kteří před nástupem na Slezskou univerzitu prokázali výborné studijní či znalostní výsledky. Výše stipendia je podle splněných podmínek stanovena od 2 000 korun do 6 000 korun měsíčně a studentovi, který vyhovuje podmínkám pro přiznání stipendia, bude vypláceno v nejvyšší možné výši po dobu 10 měsíců v akademickém roce (tedy od září do června).

Na částku 2 000 Kč měsíčně dosáhne student, jehož celkový aritmetický průměr všech známek na maturitním vysvědčení dosáhl maximálně hodnoty 1,25. Částku 3 000 korun měsíčně si mohou nárokovat studenti, kteří v průběhu svého studia na střední škole byli úspěšnými řešiteli krajského kola některé ze soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen soutěž „MŠMT“). Částka 5 000 korun měsíčně je určena těm studentům, kteří se v soutěžích MŠMT stali úspěšnými řešiteli ústředního kola a s částkou 6 000 korun měsíčně se počítá pro vítěze ústředních kol soutěží MŠMT s umístěním na 1. až 3. místě.

 „Cílem stipendijního programu je podpora talentovaných uchazečů o studium a jejich motivace ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě,“ řekl o svém rozhodnutí rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja a dodal, že takové studenty si budou jednotlivé fakulty vytipovávat již v době jejich středoškolských studií. Fakulty existují – vedle již zmíněného Matematického ústavu – na Slezské univerzitě v Opavě celkem tři: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Fakulta veřejných politik v Opavě.

Jak už bylo v úvodu naznačeno, stipendium se aktuálně vztahuje na studenty prvních ročníků, kteří poprvé podají své přihlášky v rámci přijímacího řízení ke studiu na Slezské univerzitě a následně se zapíší ke studiu do prezenční nebo kombinované formy studia. Tedy pro studnta, kteří podají řádné přihlášky v termínech a podmínkách uvedených na prezentaci jednotlivých součástí univerzity a ke studiu nastoupí v akademickém roce 2017/2018. Podmínkou požívání stipendia po celou deklarovanou dobu je pak řádné plnění studijních povinností.

Rektor Slezské univerzity se dále rozhodl podpořit posluchače, kteří se rekrutují z oblasti sociálně znevýhodněných skupin a rovněž odměnit další mimořádné činnosti posluchačů, jakými jsou humanitární aktivity, dárcovství krve nebo plazmy či publikační činnost. Podrobnosti o těchto stipendiích nejdete po kliknutí výše, kde je umístěn i proklik k informacím o všech poskytovaných stipendiích Slezské univerzity v Opavě.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015