Děkan Zdeněk Stuchlík: „Rádi poskytneme studentům prostor pro jejich soutěžení.“

pondělí 7. března 2016 8:56 Autor: Zuzana Urbánková

Foto: Martin Kůs

OPAVA - Ústav fyziky (ÚF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se poprvé ve své historii stal spoluorganizátorem prestižní celorepublikové Astronomické olympiády (AO) určené žákům základních a středních škol. Fyzikové z naší fakulty poskytnou dvaceti finalistům této soutěže zázemí a po dobu konání - ve čtvrtek 17. a pátek 18. března - se postarají o celý program. Záštitu nad ústředním kolem Astronomické olympiády převzal děkan Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Proč se fyzikové naší fakulty rozhodli vytvořit program i zázemí finalistům této soutěže?
Je to jedna z mnoha aktivit Ústavu fyziky, na němž v souvislosti s jeho činností vznikla dvě odborně zaměřená výzkumná centra: Výzkumné centrum Teoretické fyziky a astrofyziky  a Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat. Obě tato centra mají rozsáhlé napojení na aktuální observační výstupy, především v oblasti rentgenovské astronomie, která přináší nejzajímavější informace z okolí černých děr, neutronových hvězd a jiných exotických objektů, kde klíčovou roli hraje silná gravitace. Na druhou stranu je velmi užitečné rentgenovská pozorování párovat s výstupy z optických teleskopů, proto u nás nyní zavádíme observatoř s dalekohledem. Přitom se v budoucnosti dají očekávat data z nyní otevíraného okna pro gravitační vlny. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s kolegy, kteří organizují Astronomickou olympiádu, abychom mladým talentům umožnili přístup k nejaktuálnějším vývojům teoretických a observačních výzkumů. Rádi jim poskytneme prostor pro jejich soutěžení.

Co konkrétně mohou opavští fyzikové z naší fakulty studentům nabídnout?
Studenti našeho Ústavu fyziky mají možnost se již v průběhu bakalářského studia zapojit do výzkumu na nejvyšší světové úrovni, a to v oblasti teorie i v oblasti observací. Doufám, že u nás najdou inspiraci a v rámci studia přístup na významná světová pracoviště a možnost setkání se světovými fyziky.

Je známo, že Ústav fyziky patří v evropském měřítku mezi prestižní a renomovaná pracoviště svého druhu. Kdo z mladých vědců k jeho dobrému jménu přispívá?
Působí u nás například Ital Dr. Claudio Cremaschini, autor nejlepší doktorské práce, která vznikla v oboru fyziky za rok 2013 na italských univerzitách. Je to opravdu výjimečný talent. Přestože pracuje na jedné z nejobtížnějších disciplín teoretické fyziky kinetické teorii a jejím propojení na obecně relativistické efekty, dosahuje výjimečných výsledků. Je absolventem doktorského studia na Mezinárodní škole pro pokročilá studia v Terstu a jeho učitelem byl profesor Miller z Oxfordu.
Pracuje u nás také Dr. Daniela Pugliese, jež získala prestižní juniorský grant Grantové agentury České republiky a spolu se svým týmem se bude v dalších letech věnovat výzkumům právě v oblasti relativistické astrofyziky. Je to excelentní mladá vědkyně, která po studiu fyziky v Neapoli realizovala svou doktorskou práci na prestižním pracovišti, Univerzitě La Sapienza v Římě, a to pod vedením jednoho z tvůrců fyziky černých děr profesora Remo Ruffiniho.
Z našich absolventů dosáhl významných úspěchů Gabriel Török, který v roce 2014 dostal Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika, významná je i cena Siemense, již za práce v teoretické fyzice získala Eva Šrámková.V současné době u nás studují talentovaní doktorandi z České republiky, ale i z Uzbekistánu či Ukrajiny. Arman Tursunov z Uzbekistánu zaznamenal nedávno velký úspěch na konferenci v ruském centru jaderných výzkumů Dubně, kde získal cenu za nejlepší přednášku v sekci teoretické fyziky.

(O samotném finále Astronomické olympiády na naší fakultě přineseme podrobný článek v nejbližších dnech.)

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015