Nový obor reaguje na potřeby stárnoucí evropské populace

pondělí 11. dubna 2016 14:41 Autor: Marek Cetkovský

Ilustrační foto: Archiv SU

OPAVA - Fakulta veřejných politik v reakci na demografické prognózy postupného stárnutí populace rozšiřuje nabídku studia o bakalářský studijní obor Edukační péče o seniory. První studenti usednou do univerzitních poslucháren v akademickém roce 2016/2017. Vzhledem k tomu, že jde o obor zatím v České republice zcela ojedinělý, zeptali jsme se proděkanky pro studium Mgr. Marty Kolaříkové, Ph.D., na podrobnosti.

Co si máme pod názvem oboru představit? Jedná se více o „péči“ nebo „vzdělávání“?

Jedná se jednoznačně o vzdělávání. Nově akreditovaný obor je realizován ve studijním programu Specializace v pedagogice. Stále více se totiž ukazuje, že dnešní senioři jsou zvyklí žít mnohem aktivněji, než tomu bývalo například před třiceti lety. Snaha řady organizací poměrně přešně cílit své služby na jednotlivé skupiny klientů si vyžaduje přípravu specializovaných odborníků. A právě senioři se v poslední době stávají jednou z důležitých cílových skupin.

Jakými znalostmi a dovednostmi tedy budou vystudovaní odborníci disponovat?

Foto: Marek CetkovskýAbsolventi nového oboru budou mít za sebou nezbytnou přípravou v pedagogických a psychologických disciplínách a setkají i se základem dalších společenskovědních oborů, jako je např. sociologie, sociální práce, právo nebo zdravotnictví. Díky tomu budou schopni nejen organizovat a vést nejrůznější aktivizační a vzdělávací programy či kurzy, ale se znalostí věci je přizpůsobí zájmům a možnostem jednotlivých skupin, případně i jednotlivců z řad seniorů. Výhodou pro zaměstnavatele bude nesporně skutečnost, že absolventi, kteří se budou orientovat v problematice pedagogiky, andragogiky, gerontagogiky, v právních úpravách a trendech v rámci ČR i členských zemí EU, budou schopni použít získané znalosti nejen ve své vlastní práci, ale dokáží je předávat dále například při školení lektorů.

Určitě máte signály z praxe, že je o takové lidi zájem…

Ano, v současné době existuje poptávka ze strany institucí, jejichž primárním posláním je všestranná péče o seniory. Mluvím konkrétně o penzionech a denních centrech pro seniory, naši absolventi mohou pracovat jako programoví pracovníci univerzit nebo akademií třetího věku, uplatní se i v charitativních a neziskových organizacích. Jsme informováni také o rostoucím zájmu ze strany organizací zajišťujících volnočasové aktivity, pro něž představují senioři rychle se zvětšující segment zákazníků. Zejména se jedná o cestovní kanceláře, lázně, hotely nebo rekreační zařízení nabízající specializované balíčky aktivizačních a relaxačních programů.

Může se stát specialistou na práci se seniory každý?

Určitě to není snadný úkol. My jsme si bohužel zvykli pokládat za seniory velmi zjednodušeně věkovou skupinu lidí přibližně nad 65 let. To ovšem nevypovídá nic o tom, že jde o takřka kompletní vzorek naší společnosti, a to se všemi odlišnostmi týkajícími se vzdělanostní úrovně, zájmové orientace, ekonomického a společenského postavení a nezřídka i určitých forem omezení vyplývajících ze zdravotního stavu či výše dosaženého věku. Naučit se diferenciovanému přístupu v nabídce služeb bude klást na specialisty v daném oboru vysoké nároky. V případě našich studentů se bude muset jednat o lidi, kteří budou připraveni na sobě dále systematicky pracovat.

Proč lze obor studovat pouze v kombinované formě? Počítá se s možností studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání?

Ilustrační foto: Archiv SUKonstituování tohoto studijního oboru souviselo, jak jsem již řekla, s aktuální poptávkou trhu práce. Vycházelo tedy z požadavku zaměstnavatelů na zvýšení profesní kompetence jejich stávajících zaměstnanců. Je zřejmé, že uvedený obor bude v této fázi plnit i jakousi „nadstavbovou“ úlohu, tedy poskytovat možnost rozšířit si kvalifikaci rovněž osobám s odlišným odborným vzděláním. Počítáme s poměrně vysokým zájmem ze strany uchazečů, a proto bychom rádi souběžně s bakalářským studiem otevřeli také kurz celoživotního vzdělávání, abychom mohli současně uspokojit co nejvíce zájemců o studium.

Nejdůležitější otázka na závěr – kolik času ještě zbývá na podání přihlášky?

Přijímací řízení je otevřeno do konce května, písemná přijímací zkouška se bude konat v červnu a bude zaměřena na zjištění základní orientace uchazečů ve společenskovědních oborech na středoškolské úrovni. Více podrobností k přijímacímu řízení naleznou zájemci na webových stránkách fakulty nebo jim rádi odpovíme na studijním oddělení.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015