Dny prevence na Horním náměstí vzbudily obrovský zájem veřejnosti

čtvrtek 14. července 2016 14:12 Autor: Marek Cetkovský

Foto: Marek Cetkovský

OPAVA - Nejen Slezská univerzita v Opavě letos slaví výročí. Také Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik si v roce 2016 připomíná jubilejní desátý rok své existence. Jelikož středobodem zájmu všech studentů, absolventů i pedagogů oboru Všeobecná sestra je péče o zdraví společnosti, nabízela se obě výročí jako ideální příležitost, jak činnost ústavu více přiblížit právě široké veřejnosti, a to nikoliv prostřednictvím výstavy nebo publikace, ale přímo v terénu. Jako vhodný „komunikační nástroj“ byly vybrány tradiční Ošetřovatelské dny prevence, které letos poprvé opustily zdi univerzity a uskutečnily se v samém centru Opavy na Horním náměstí. Pro Opavany i náhodné kolemjdoucí, kteří byli ochotni na chvíli zastavit a věnovat několik minut svému zdraví, bylo v rámci velkokapacitního stanu připraveno celkem 15 stanovišť. Přímo na místě se návštěvníkům věnovalo sedmdesát studentů prvního a druhého ročníku oboru Všeobecná sestra, na které dohlížela desítka pedagogů. Velmi rychle se ukázalo, že toto rozhodnutí neznamenalo pouze malé vykročení vstříc veřejnosti, ale rovnou pořádně velký skok.

Foto: Marek CetkovskýNázvu akce vévodila prevence a zaměření jednotlivých stanovišť tomu odpovídalo. Pro hosty byla nachystaná výživová poradna, kde se mohli zamyslet nad svými stravovacími návyky, které až příliš často ustupují pracovním povinnostem nebo propracovanému marketingu potravinářských společností. Každý si zde mohl nechat doporučit vhodný jídelníček „ušitý“ přesně na míru svým potřebám. U vedlejšího stolu se zájemci na anatomických modelech učili zavčas rozpoznat varovné příznaky rakoviny varlat nebo rakoviny prsu. Největší zájem byl již tradičně o měření hladiny cukru v krvi a měření krevního tlaku, určení hodnoty BMI a podílu tuku v těle. „V průběhu obou dnů jsme u některých návštěvníků odhalili zvýšený krevní tlak a zvýšenou glykémii. Všem jsme doporučili, aby urychleně navštívili svého praktického lékaře, případně jsme je vybavili informační brožurou. Mnoho návštěvníků se také ptalo na kompenzační pomůcky pro seniory a možnost nákupu invalidních vozíků. Všem jsme poskytli základní informace z této oblasti a předali kontakty,“ rekapituluje vedoucí Ústavu ošetřovatelství PhDr. Jana Haluzíková, PhD.

Foto: Marek CetkovskýDny prevence ale zdaleka nebyly zaměřeny pouze na předcházení onemocněním. Není žádným tajemstvím, že lidé jsou na štíru s první pomocí, přičemž většinou největší překážku představuje vlastní ostych a strach. Proto bylo pro návštěvníky připraveno několik trenažerů pro nácvik neodkladné resuscitace, na kterých si mohli záchranu lidského života vyzkoušet nanečisto pod vedením speciálně proškolených studentů. Čím dál častěji se také hovoří o rostoucím individualismu, nedostatku ohledu mezi lidmi a neochotě vzájemně si pomáhat. Organizátoři akce byli rozhodnuti i s tímto negativním trendem něco udělat a připravili speciální obleky, které návštěvníkům umožnili na pár minut se vcítit do pocitů těhotné ženy nebo seniora. Zmíněné stanoviště se těšilo velké pozornosti a mnozí návštěvníci po několika metrech ve speciální výstroji přehodnotili svůj pohled na (ne)snadnost zdolávání do té doby banálních městských překážek. Podobně na tom byli ti, kdo si před Hláskou obkroužili alespoň jeden okruh na invalidním vozíku.

Foto: Marek CetkovskýCelá druhá polovina stanu byla vyhrazena malým návštěvníkům, kteří se po oba dny trousili v doprovodu vychovatelek a učitelek z opavských mateřských a základních škol. Malé děti se na šesti soutěžních stanovištích postupně seznámily s fungováním lidského těla, složily puzzle s motivem anatomie člověka, na plyšovém medvídkovi našly pozici srdce v těle a fonendoskopem si poslechly jeho tlukot. Starší žáci se naučili nahmatat puls a poznávat funkce základních orgánů. Všichni se také formou krátkých příběhů dozvěděli, jak se vyhnout úrazům. Ale protože jen opatrnost někdy nestačí, byly na místě připraveni i figuranti s namaskovanými lehkými zraněními, která se děti učily ošetřovat a obvazovat.

Fotoreportáž z Ošetřovatelských dnů prevence najdete na Facebooku Fakulty veřejných politik

„Nejmenší děti byly hodně zvědavé, se zaujetím si prohlížely umyté ruce pod UV lampou a usmívaly se, když uslyšely tlukot vlastního srdce. Starší byly občas rezervovanější, ale i ony se dozvěděly něco přínosného. Myslím, že v době, kdy se většina chystá odjet s rodiči na dovolenou nebo na tábory, jim znalost ošetřování úrazů může přijít velmi vhod,“ zamýšlela se nad přínosem programu studentka druhého ročníku Vendula Adamcová. Za úspěšné absolvování každého stanoviště dostaly děti razítko do motivační kartičky a na posledním stanovišti čekal na všechny diplom a drobný dárek. „Na místě jsme hovořily s pedagogickým doprovodem, který byl z naši akce nadšený. Některé děti po návratu do školy kreslily, jak je Den prevence oslovil nebo jak si představují sestřičku. Tyto obrázky vystavíme na konferenci našeho ústavu 24. listopadu, kde také vyhodnotíme nejnápaditější kresby,“ prozrazuje doktorka Haluzíková.

Foto: Marek CetkovskýJak už naznačil titulek, hned od pondělního rána se akce setkávala s velkým zájmem veřejnosti. První zvědavci se začali kolem stanu srocovat již dávno před zahájením. Po deváté hodině se prostor mezi stanovišti zaplnil a tento stav vydržel beze změny po celý zbytek dne. Jak potvrzovali sami studenti, mnoho lidí přicházelo na doporučení svých známých. „Některé paní učitelky volaly kolegyním do školy, aby s dětmi na náměstí přišly. V úterý jsme čelili náporu, který nás na jednu stranu příjemně překvapil, ale bylo velmi obtížné jej vůbec ustát,“ připomíná doktorka Haluzíková skutečnost, že během druhého dne bylo potřeba dotisknout diplomy pro děti a několikrát dokupovat zdravotnický materiál. „Všichni naši studenti se pečlivě připravovali pod vedením vyučujících, ale jsem přesvědčena, že nikdo z nich si dopředu nedokázal představit, o jak velkou akci půjde. Přesto bylo jejich vystoupení perfektní a naprosto profesionální. Obrovské množství odběrů na glykémii zvládali s úsměvem a zodpovědně hlídali, aby zástupy dětí, které do stanu proudily, měly neustále zajištěný program. Za odměnu jsme studentům na konci druhého dne darovali trička, která měla být původně pro účely akce pouze zapůjčena,“ nešetří chválou na adresu svých svěřenců vedoucí ústavu.

Foto: Marek CetkovskýVstup do stanu byl zcela volný, a proto neznáme celková čísla návštěvnosti. Můžeme ji ale poměrně přesně odhadnout podle množství provedených vyšetření a rozdaných dětských diplomů. Díky tomu víme, že za dva dny se na akci vystřídala minimálně tisícovka dospělých a přes pět set dětí, které přišly z opavských mateřinek, základních škol nebo v doprovodu rodičů. „Akce byla mimořádně zdařilá. I když v některých chvílích množství návštěvníků mnohonásobně převyšovalo očekávání, vše jsme se studenty společnými silami zvládli, aniž by návštěvníci zaznamenali nějaké komplikace. Napříště musíme určitě zajistit mnohem větší množství zdravotnického materiálu a rozšířit stanoviště s kompenzačními pomůckami, které bychom chtěli doplnit katalogy s invalidními vozíky a pomůckami pro handicapované. Nakonec i díky tomu, že nás rozměr akce trochu zaskočil, jsme získali řadu cenných zkušeností,“ uzavírá své hodnocení doktorka Haluzíková.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015