Zemřel profesor Mečislav Borák. Napište svůj vzkaz nebo vzpomínku do kondolenční knihy

středa 15. března 2017 15:47

OPAVA - Vedení Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě s hlubokým zármutkem oznamuje, že 15. března 2017 v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci  prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

2017 03 Mecislav Borak 1Profesor Borák, historik, muzejník, vysokoškolský učitel, ale také žurnalista a scénárista byl až  do konce svého života v mnoha ohledech nejvýraznější osobností fakulty. Narodil se v roce 1945 v Růžďce, vystudoval publicistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a od poloviny 70. let minulého století pracoval ve Slezském muzeu v Opavě, poté ve Slezském ústavu Československé akademie věd (dnes Akademie věd České republiky) v Opavě. Po listopadu 1989 přednášel postupně na Ostravské univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci  a na Slezské univerzitě v Opavě. Působil rovněž v pražském Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o. p. s.

Svůj vzkaz či vzpomínku na profesora Boráka můžete zapsat do kondolenční knihy. 

2017 03 Mecislav Borak 3Zabýval se českými dějinami ve 20. století se zaměřením na Slezsko, situací polské menšiny a interetnickými vztahy v kontextu česko-slovensko-polských vztahů a okupací a odbojem v Československu za druhé světové války. Po roce 1989 se stal jednou z nejvýraznějších postav výzkumů politických represí obyvatelstva v Československu i ve střední a východní Evropě v období od konce 30. do poloviny 50. let 20. století. Náležel mezi průkopníky výzkumů tzv. retribučního soudnictví, svébytný okruh představovala jeho bádání o holokaustu a různých formách perzekuce židovského obyvatelstva. Stěžejním a dlouholetým tématem byl pro prof. Boráka „katyňský zločin“ z roku 1940 a osudy jeho obětí původem z českých zemí, především Poláci z Těšínska či se vztahem k němu. Zvlášť významná byla jeho zakladatelská role při výzkumu politické perzekuce československých občanů v Sovětském svazu v letech 1918–1956.

2017 03 Mecislav Borak 4Za svou vědeckou práci obdržel prof. Borák řadu vysokých českých i zahraničních ocenění, mj. čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR či zlatý Důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky. Za zásluhy o rozvoj Slezské univerzity v Opavě a za celoživotní vědeckou práci bylo prof. Borákovi navrženo udělení nejvyššího univerzitního ocenění -  čestného doktorátu. Návrh na udělení titulu doctor honoris causa schválila v minulých dnech jednohlasně v tajném hlasování Vědecká rada Fakulty veřejných politik a bude postoupen vědecké radě univerzity.

Úmrtí prof. Mečislava Boráka zasáhlo hluboce  všechny jeho bývalé i současné spolupracovníky nejen z  Fakulty veřejných politik v Opavě. Vzpomínka na něj, jako na přítele, kamaráda, spolupracovníka, vědeckého kolegu i vysokoškolského učitele, zůstane trvale v našich srdcích i myslích.

Čest jeho památce.

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015