16. celostátní konference DNY IRENY STROSSOVÉ - Komplexní terapie psychóz v praxi

pátek 19. května 2017 7:31 Autor: Martina Vaculíková

2017 05 FVP psych strossova 3

OPAVA - 16. ročník konference byl již tradiční akcí pořádanou oddělením H Psychiatrické nemocnice v Opavě, která připomenula nejen primářku Irenu Strossovou (1934-2004), jednu ze zakladatelů tzv. „opavského systému“ a celého komplexního přístupu k psychotickému onemocnění. Spolu s Psychiatrickou nemocnicí, Českou lékařskou společností - Spolkem lékařů v Opavě byla spolupořadatelem také Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

2017 05 FVP psych strossova 1Dne 11. 5. 2017 se v ranních hodinách před zahájením konference sešli zástupci Fakulty veřejných politik v Opavě, Psychiatrické nemocnice v Opavě (PN) a statutárního města Opavy na městském hřbitově a položili kytice u hrobu Ernsta Boecka (1857-1924). Za jeho řízení v letech 1896 - 1921 získal Slezský zemský ústav pro choromyslné tři nové pavilony. Boeckovo úsilí směřovalo rovněž k posílení ekonomického zázemí a v dějinách ústavu mu patří zcela nezastupitelné místo, je právem považován za osobnost mimořádného významu.

 „V době založení opavského systému, se nadčasově dbalo na to, aby nebyl člověk léčen pouze biologicky, ale i psychoterapeuticky a rehabilitačně. Nyní se aplikuje i prvek sociálního začleňování. Konference byla koncipována tak, aby byl prostor jak pro historickou část, tak pro nové trendy a přístupy, které do terapie psychóz zapadají. Do programu byly zařazeny i praktické workshopy. Za organizátory doufáme, že se nám vše podařilo,“ uvedla absolventka Fakulty veřejných politik v Opavě Mgr. Ivona Orságová, nyní psychoterapeutická sestra na primariátu H Psychiatrické nemocnice Opava.

2017 05 FVP psych strossova 4Konference poprvé proběhla v roce 1982. Jedná se o konferenci, kde zazní řada odlišných příspěvků zapadajících do komplexního obrazu, uvedl Petr Taraba, primář oddělení H Psychiatrické nemocnice v Opavě. Úvodem přivítal hosty a předal slovo děkanu prof. Žáčkovi, který zdůraznil význam spolupráce fakulty s Psychiatrickou nemocnicí a prospěšnost rozvoje psychiatrické a psychoterapeutické péče v zájmu zvyšování kvality života pacientů. Po následném krátkém pozdravení náměstka primátora Josefa Stiborského se rozběhl celodenní odborný program konference, kterou zahájil MUDr. Ivan David přednáškou Historie psychiatrické péče. V průběhu dne s odbornými příspěvky vystoupily za fakultu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. s příspěvkem Attachment a jeho poruchy (za Ústav pedagogických a psychologických věd) a za Ústav ošetřovatelství na konferenci Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. s tématem Kvalita života u pacientů se schizofrenií.

Součástí konference byla i výstava Ateliéru dušetvorby KVARK, jedná se o volné sdružení výtvarníků a umělců z různých oblastí, kteří mají zkušenost s terapeutickou, psychologickou nebo psychiatrickou péčí.

2017 05 FVP psych strossova 5Psychiatrická nemocnice v Opavě spolupracuje s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě od roku 2003 a na počátku letošního roku se oficiálně stala fakultním pracovištěm.  Spolupráce zahrnuje širokou škálu aktivit, nejen možnosti realizace povinných odborných či dobrovolnických praxí studentů fakulty, nabídku dalšího vzdělávání v rámci nově akreditovaného specializačního vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii, spolupořádání odborných konferencí, workshopů či odborných setkávání, ale také možnosti realizace vědecko-výzkumných šetření. Příkladem je úspěšná realizace výzkumného projektu v rámci zakázky Statutárního města Opavy s názvem Analýza potřeb vybraných cílových skupin sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy. Výstupy sloužily jako jeden z analytických podkladů tvorby Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017-2019. Výzkumné části zabývající se zjišťováním potřeb osob s vážným duševním onemocněním realizované prostřednictvím kvalitativní metody zakotvené teorie na základě ohniskových skupin se aktivně zúčastnilo 15 zástupců Psychiatrické nemocnice v Opavě. Věříme, že se spolupráce bude stále prohlubovat.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015