Týden prevence na Ústavu ošetřovatelství

pondělí 29. května 2017 6:30 Autor: Martina Vaculíková

2017 05 FVP Dny prevence 13

OPAVA - Týden prevence na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě vyvrcholí i letos akcí pro veřejnost dne 27. 6. – 28. 6. 2017 na Horním náměstí. Původní základ Ošetřovatelských dnů prevence je v posledních letech kombinován s odbornými semináři určenými především pro studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy oboru Všeobecná sestra, ale i široké veřejnosti. Letošní úvodní blok přednášek se uskutečnil 22. května 2017 v posluchárně Fakulty veřejných politik v Opavě. Prvními přednášejícími byly Kateřina Pintérová a Ludmila Váchová z neziskové organizace Onko Amazonky, hovořily na téma Rakovina jako součást života a úloha podpůrných pacientských skupin v prevenci. Následujícím a rovněž pravidelným hostem byl PhDr. Lukáš Humpl, klinický psycholog ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, s tématem Psychosociální intervenční služba v resortu zdravotnictví. Rovněž zde vystoupili zástupci Policie ČR, kteří se věnovali Domácímu násilí jako problému komunity a jeho prevenci. Během výkladu například popsali, jak probíhají výslechy obětí domácího, sexuálního násilí a týraných dětí. Po polední přestávce hovořila Mgr. Andrea Goldírová z Fakultní nemocnice v Ostravě na téma Trénování paměti, které se stalo vítaným oživením teoretické části. Svůj výklad doplnila praktickými příklady a ukázkami, jak pomocí různých technik trénovat paměť. Základní pravidla, jak sestavit jídelníček a rozdělení stravy se studenti mohli dozvědět z přednášky o Zdravé výživě od Mgr. Michaely Skořupové. Ta zakončila celý přednáškový blok s Telemedicínou.

2017 05 FVP Dny prevence 1Současně s Úvodním blokem přednášek navštívili vybraní studenti dvě externí pracoviště. Pro studenty prezenční formy studia byla i letos oslovena Základní škola Otická, která od nás dostala nabídku cílených edukačních programů Výchova ke zdraví, svým zaměřením zapadající do Programu prevence rizikového chování pro základní školy a do vybraných cílů Zdraví 21. Studentky oboru Všeobecná sestra přednášely dne 22. května 2017 žákům 8. ročníků na témata Antikoncepce a prevence pohlavních chorob, Výživa jako prevence civilizačních chorob a Prevence stresu aneb zachování duševního zdraví. Prezentace se setkaly s pozitivním ohlasem.

Zatímco studenti kombinované formy studia letos poprvé ve dnech 23. – 26. května 2017 navštívili opavský Domov pro seniory, Vilu Vančurovu o.p.s. Po vzájemných jednáních Ústavu ošetřovatelství s ředitelem Miroslavem Glosem byla navržena spolupráce, kdy naši studenti dostali možnost edukovat obyvatele domova, pochopitelně s tématy, jež jsou pro seniory zajímavá a užitečná. V prvním dni si studenti připravili pro seniory práci s pastelkami a omalovánkami. Program se setkal u seniorů s úspěchem a spíše než práce samotná, byl pro ně vítanou příležitostí kontakt s mladými lidmi. Další dny byly věnovány řemeslným a pohybovým aktivitám.

2017 05 FVP Dny prevence 2Edukační programy si všichni naši studenti připravují sami. Šíře témat vhodných pro tvorbu edukačních programů je tudíž prakticky nevyčerpatelná. Na jednotlivé prezentace ve školách, ale i jinde, dostávají pozitivní reakce. Studenti si touto cestou budují vlastní kontakty přímo v terénu a zdokonalují se v komunikaci. To vytváří příznivé předpoklady k tomu, aby byl úspěšným i jejich vstup do vlastní zdravotnické praxe během studia. A jak je pro bakalářský obor Všeobecná sestra praxe doslova životně důležitá, se ani zvlášť nemusí zdůrazňovat.

2017 05 FVP Dny prevence 4

2017 05 FVP Dny prevence 5

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015