Proběhla konference s mezinárodní účastí a letní škola s názvem "Politický, sociální a ekonomický vývoj Slezska po roce 1989"

středa 6. září 2017 13:46 Autor: Martina Vaculíková

OPAVA - Ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 se pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik v Opavě, prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., uskutečnila konference Politický, sociální a ekonomický vývoj Slezska, jež byla součástí letní školy v rámci výměnného programu CEEPUS, kterou organizoval Ústav středoevropských studií FVP. Hlavním cílem několika setkání se stalo posílení spolupráce mezi Fakultou veřejných politik v Opavě se zahraničními partnery z Polska: Slezskou Univerzitou v Katovicích, Opolskou Univerzitou a Ekonomickou univerzitou v Katovicích, s nimiž Fakulta veřejných politik v Opavě dlouhodobě spolupracuje. Na sérii schůzek v rámci letní školy navazovala konference, která podnítila diskusi na nejrůznější témata týkající se historického, politického, sociálního a ekonomického vývoje Slezska, přičemž hlavní důraz byl kladen na důsledky transformačních procesů, které započaly v České republice a Polsku po roce 1989. V celkem jedenácti příspěvcích se jednotliví řečníci zaměřili především na Slezskou identitu, etnoregionální hnutí a regionální politické strany, regionální politické elity, sociální a ekonomickou transformaci Slezska po roce 1989 a na nové výzvy, pro regiony a města. Konference a letní škola naplnila očekávání organizátorů i hostů z ostatních vysokých škol. Účastníci vyjádřili přesvědčení, že by bylo vhodné dále pokračovat v rozvíjení vzájemné odborné spolupráce.

Autoři: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D., Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

 

 

 

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015