Festival „CESTY ZA OPONU II“ je dalším příkladem spolupráce univerzity a Psychiatrické nemocnice v Opavě

středa 20. září 2017 8:16 Autor: Administrator

2017 09 zaoponou 3

Autoři textua fotografií: Martina Vaculíková (FVP) a Ondřej Durczak (FPF)

OPAVA - Areál Psychiatrické nemocnice v Opavě byl 7. září 2017 místem konání festivalu „Cesty za oponu II“ s podtitulem Společně vše zvládneme, jehož cílem bylo propojit světy zdravých a nemocných. Psychiatrická nemocnice tak otevřela své brány široké veřejnosti a dala prostor uspořádáním koncertních vystoupení, výstav, besed, prezentací škol a organizací již zmíněnému propojení obou světů.

2017 09 zaoponou 1Účast na zahájení festivalu přijal i děkan Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který v krátkém vstupu při zahájení festivalu připomněl, že Psychiatrická nemocnice v Opavě se v letošním roce stala fakultním pracovištěm. Současně zdůraznil, že je velmi rád, že v této instituci pracuje mnoho absolventů oborů, které jsou na fakultě realizovány. Dvěma z nich jsou i hlavní organizátorky festivalu, paní Mgr. Eva Klimešová a Mgr. Ivona Országová.

V odpoledních hodinách se aktivně podílela v panelové diskuzi na téma „Si normální?“ Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (proděkanka pro studijní a sociální záležitosti, speciální pedagog, psycholog), v níž se volně diskutovalo o různém pojetí normality, psychickém stavu společnosti, proměnách psychiatrické péče či kvalitě života jedinců s duševním či jiným onemocněním.

2017 09 zaoponou 2Jako dobrovolníci se zářijového festivalu zúčastnilo deset studentů 2. ročníku oboru Sociální patologie a prevence. Dle informací PhDr. Edity Ondřejové, Ph.D. (Ústav pedagogických a psychologických věd) se kromě toho již devět studentů dobrovolníků se zapojilo do pořádání veřejné sbírky pořádané na podporu festivalu ve dnech 10. až 13. dubna 2017. Sbírka byla zajímavým projektem, dvojice tvořil vždy jeden student a jeden pacient PN Opava. Organizátoři akce předem studentům vysvětlili podstatu onemocnění konkrétního účastníka, poukázali na případné specifické rysy v jeho chování, projevy únavy. Studenti tuto zkušenost velmi pozitivně hodnotili a někteří z nich plánují v dobrovolných aktivitách v psychiatrické nemocnici pokračovat i v budoucnu.

Pedagog ITF FPF Jiří Siostrzonek vedl diskusi na témata normality

2017 09 zaoponou 4Zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě docent Jiří Siostrzonek moderoval v rámci 2. ročníku festivalu Cesty na oponu zajímavou diskusi na téma Si normální?!? Festival s bohatým kulturním i odborným programem se konal v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě dne 7. září 2017 od 10 do 22 hodin. Své názory na to, co je vlastně normální představili Marek Jargus, řimsko-katolický kněz, systemický terapeut, lektor, Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice; Marta Kolaříková, psycholožka, speciální pedagožka, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě; Martin Fojtíček, konzultant v oblasti služeb podpory duševního zdraví, regionální konzultant reformy psychiatrie v projektu Deinstitucionalizace; Iveta Lamichová, ekonom, labužník; Petr Taraba, Primář primariátu H, Psychiatrická nemocnice Opava; Ondřej Žiak, lékař, Psychiatrická nemocnice Opava; Martin Okáč, peer pracovník (člověk s vlastní zkušeností a zároveň člen terapeutického týmu) Psychiatrická nemocnice Opava; Dana Kotáaová – peer pracovník–čekatel.

Diskusi odborníků z oblasti péče o duši a duševní zdraví člověka přihlíželo několik desítek návštěvníků, z nichž někteří se podnětnými dotazy do diskuse také zapojili. Konala se v nevšedním prostředí cirkusového stanu projektu Cirkus Paciento neziskové organizace Ledovec, která v oblasti podpory duševně nemocných a hendikepovaných pacientů působí již 16 let

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015