Studenti OPF úspěšnými účastníky Intenzivního programu ve Finsku

pátek 6. října 2017 6:06 Autor: Martin Kůs

2017 10 OPF Finsko 1

Autoři: Lubomír Nenička a Michal Stoklasa

2017 10 OPF Finsko 5JOENSU (FINSKO), KARVINÁ - Od 6. do 17. března se ve finském Joensuu konal první Intenzivní program (IP) jako součást projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT). Jde o výsledek mezinárodní spolupráce realizovaný na základě Strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ v letech 2016-2019. Partnery OPF zde jsou Karelia University of Applied Sciences, Joensuu (Finsko), Technische Hochschule, Wildau (Německo), Institut of Technology Roanne, Jean Monnet University, Saint Etienne (Francie), University of the West of Scotland, Paisley (Skotsko), VIVES University College, Kortrjik (Belgie) a Politechnika Poznanska, Poznaň (Polsko). Cílem projektu je primárně podpořit nové formy podnikatelského vzdělávání v evropském kontextu. Jeho klíčovou součástí jsou desetidenní intenzivní programy (IP), které se uskuteční vždy jednou za rok na vybrané partnerské univerzitě. V jejich průběhu se studenti účastní tematických workshopů a v mezinárodních týmech připravují vlastní podnikatelské plány. Dějištěm prvního ze tří těchto programů se stalo právě Joensuu.

2017 10 OPF Finsko 6Každá z uvedených univerzit do Finska vyslala šestici studentů, kteří byli předtím rozděleni do mezinárodních skupin. V Joensuu dostali příležitost poznat zahraniční učitele a studenty, setkat se s místními podnikateli a v průběhu workshopů rozvíjet své komunikační dovednosti i znalosti z oblasti marketingu, managementu a dalších oblastí. Především si ale mohli v průběhu IP vyzkoušet, jak ve spolupráci s vrstevníky z různých koutů Evropy a s pomocí zahraničních odborníků připravit vlastní podnikatelské návrhy a prezentovat je před místními investory.  Při závěrečném hodnocení si ceny za nejzajímavější nápady a prezentace odnesly také týmy s českou účastí. Za karvinskou fakultu se do projektu zapojili Jan Krupica, Daniel Kvíčala, Michaela Lešinská, Michal Lysek, Konstantin Protivenskiy a Dalibor Šimek. Po návratu se shodli, že absolvování IP ve Finsku pro ně bylo jednou z nejlepších zkušeností v životě. Někteří ze studentů mohli během programu zúročit své působení v Business Gate a získat tak důležitou zpětnou vazbu v mezinárodním prostředí. Potvrzují to např. slova Jana Krupici: „Ukázalo se, že je mnoho nových věcí, které se můžu naučit a díky tomu jsem částečně začal jinak přemýšlet i o vlastním podnikání…Poznal jsem skvělé lidi z celého světa, kteří mají podobné myšlení jako já a nebojí se to dát najevo.“  Michaela Lešinská připomněla, že projekt přispěl i k jejímu osobnímu rozvoji: „Naučila jsem se, jak pracovat v mezinárodním týmu s lidmi, kteří mají odlišnou osobnost než já, stala jsem se díky tomu trpělivější i tolerantnější a zlepšila si taky svou angličtinu.“ I Daniel Kvíčala (byl oceněn jako nejlepší networker) přiznává, jak ho pobyt ve Finsku obohatil: „Poznal jsem, že nejdůležitější součástí osobního rozvoje je naslouchat ostatním.“ Získané zkušenosti ho navíc inspirovaly k tomu, aby podal přihlášku na studentskou mobilitu právě do Joensuu a strávil tam celý semestr. Účast v projektu tak studentům pomohla nejen rozvinout jejich dovednosti a znalosti, ale především jim dala cenný zážitek spolupráce s lidmi z jiných zemí. Tak na IP vzpomíná i Konstantin Protivenskiy: „Na jedné straně jsem se naučil hodně o podnikatelském myšlení, týmové práci atd., na druhé straně mi ty dva týdny ukázaly, jak je skvělé pracovat v týmu s lidmi z různých zemí, sdílet myšlenky, hodnoty a kulturu.“ Studentští účastníci projektu získali v Joensuu nejen ceny za nejlepší myšlenku start-upu a nejlepší pitch, ale hlavně neocenitelné zkušenosti i nové přátele a také motivaci k dalšímu rozvoji.  

2017 10 OPF Finsko 7Za vyučující OPF se prvního IP se účastnili dr. Lubomír Nenička z katedry ekonomie a veřejné správy (jako koordinátor) a dr. Michal Stoklasa z katedry podnikové ekonomiky a managementu (jako lektor a kouč jednoho z vítězných studentských týmů). Na přípravách k výzkumné části projektu se podílela dr. Krystyna Heinz z katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Studenti OPF mají možnost zúčastnit se dalšího intenzivního programu, který se bude konat v březnu 2018 v německém Wildau u Berlína. Nejlepší pozvánkou k zapojení se do projektu mohou být slova těch, kteří zažili první IP. Za všechny znovu Jan Krupica: „Nemůžu ani popsat, jak jsem vděčný za to, že jsem mohl být součástí tak úžasné cesty.“ A Konstantin Protivenskiy dodává: „Doufám, že budoucí studenti tuto příležitost ocení a nenechají si ujít šanci užít si podobný program.“

2017 10 OPF Finsko 2

 

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015