Největší výzva začínajícího akademického roku je z pohledu rektora univerzity nastartování nového procesu akreditací studijních programů

středa 11. října 2017 15:47 Autor: Martin Kůs

2017 10 AD 10

Foto: Ondřej Durczak a Kamila Návratová

OPAVA - V úterý 10. října 2017 se uskutečnilo slavnostní zasedání akademických senátů, vědeckých rad a akademické obce Slezské univerzity v Opavě.

Akademický den v opavském kostele sv. Václava se již podesáté konal jako oficiální zahájení výukového akademického roku. V rámci jeho programu zazněl projev rektora univerzity doc. Pavla Tuleji a jeho slavnostní ráz rozšířilo předání jmenovacích dekretů novým docentům, předání medailí Slezské univerzity v Opavě a v neposlední řadě také Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě.
Než předal promotér aktu dr. Petr Vojtal slovo rektorovi, přivítal hosty setkání, kterými byli zástupci samosprávných orgánů Moravskoslezského kraje, představitelé církví a náboženských společností, představitelé českých i zahraničních vysokých škol a univerzity či emeritní rektoři univerzity.

2017 10 AD 11Ve svém projevu se rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja nejprve vrátil do předchozího akademického roku, který byl pro opavskou školu ve znamení řady změn a nastartování procesů, které si vyžádají následující měsíce.
„Ačkoli se z hlediska poslání univerzity jako nejvýznamnější jeví oblast vzdělávání a oblast vědy a výzkumu, dovolím si v letošním projevu poněkud netradičně začít oblastí rozvoje a řízení projektů. A proč právě zde? V uplynulém akademickém roce totiž Slezská univerzita patřila k nejúspěšnějším žadatelům o projekty v rámci ‘čtyřvýzvy‘ OP VVV,“ uvedl jednu z významných kapitol života univerzity rektor. Následně již konkrétněji poděkoval těm, kteří se o úspěchy Slezské univerzity v různých oblastech zasloužili, připomněl aktivity univerzity v rámci jejího 25. výročí vzniku či vyzdvihl tzv. třetí roli univerzity. V samostatné části se pak věnoval úspěšným krokům v implementaci novely zákona o vysokých školách do vnitřních předpisů univerzity a do jejích norem. Poté přešel k tomu, co akademickou obec v Opavě a v Karviné čeká v nadcházejících měsících akademického roku 2017/2018.

Ve své úvaze a výhledu dopředu se svěřil, že celou Slezskou univerzitu v Opavě opět čeká další pracovně náročný akademický rok.
„Tou největší výzvou je z mého pohledu nastartování nového procesu akreditací studijních programů, v němž budou hrát významnou roli jak nově jmenovaní garanti studijních programů, tak také nové ustanovená Rada pro vnitřní hodnocení. Při tvorbě nových akreditací budeme muset všichni plně respektovat nové vnitřní předpisy a normy, zejména pak Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, Vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitrouniverzitní standardy studijních programů,“ konstatoval rektor, který v návaznosti na to připomněl, že před univerzitou je i celá řada jiných úkolů, jakými je například spuštění inovovaného, plně responzivního webu Slezské univerzity.  

Svůj projev pak zakončil optimistickým přáním:
„Přestože bych vám rád slíbil pověstnou procházku růžovou zahradou, můj smysl pro zodpovědnost a mé rozhodnutí o racionalitě mých očekávání, jenž jsem učinil na začátku tohoto projevu, mi to bohužel nedovolí. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám na závěr svého dnešního projevu u příležitosti Akademického dne Slezské univerzity v Opavě nejen popřát úspěšný akademický rok 2017/2018, ale také vyslovit ono optimistické přání: Quod bonum, felix, faustum, fortuna tumque eveniat / Nechť to dobře, šťastně, blaženě a zdárně skončí.“

Ve druhé části akademického dne si nejprve úspěšní absolventi habilitačního řízení převzali z rukou rektora univerzity dekrety o jmenování docentem. První před něj předstoupila doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, po ní doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., ze stejné fakulty a do třetice doc. André Sopczak, Dr., působící na Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Následně promotér oznámil, že se rektor Slezské univerzity rozhodl udělit medaile Slezské univerzity v Opavě a také ceny rektora za vynikající vědecké výsledky.

2017 10 AD 4Zlatou medaili si tak přišel převzít Ing. Jaroslav Kania. Jak bylo zdůrazněno, po dobu cca 25 let Jaroslav Kania působil na Slezské univerzitě jako kvestor a systematicky usiloval o rozvoj univerzity, její infrastruktury, zapojení do projektů, kvalitu řízení a hospodaření univerzity a propagaci aktivit univerzity a jejího image v očích veřejnosti.

Dále rektor Pavel Tuleja udělil medaili Silesia docta et culta, a to prof. PhDr. Dušanu Janákovi, Ph.D., za výrazné zásluhy o dobré jméno Slezské univerzity, které šířil zejména svou vědecko-výzkumnou a publikační činností zaměřenou ke zkoumání problematiky perzekuce československých občanů v SSSR a dějinám totality v Československu. Rovněž byla připomenuta jeho výrazná míra přispění k rozvoji univerzity, zřízení a stabilizaci Fakulty veřejných politik v Opavě.

Jen připomínáme, že stejnou medaili udělil rektor univerzity také prof. RNDr. Jaroslavu Smítalovi, DrSc., dlouholetému řediteli Matematického ústavu v Opavě a zakladateli mezinárodně uznávané česko-slovenské školy diskrétních dynamických systémů, kterou si ale laureát již převzal na nedávné mezinárodní konferenci matematické analýzy, konané na půdě Slezské univerzity v Opavě.

2017 10 AD 8Posledním krokem pak bylo předání Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2016, kterou si tentokrát převzali hned tři ocenění – italská fyzička působící v Opavě Daniela Pugliese, Ph.D., u které rektor ocenil její vynikající vědecké výsledky a reprezentaci Slezské univerzity jak v České republice, tak i v zahraničí, matematik doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D., vynikající vědec s mezinárodním ohlasem a snahou o prohloubení mezinárodního rozměru vědecké činnosti Matematického ústavu v Opavě a student teoretické fyziky Mgr. Bobir Toshmatov, který rektora zaujal svými vynikajícími vědeckými výsledky v oblasti přírodních věd.

Závěr slavnostního zasedání pak tradičně patřil Komornímu pěveckému sboru Slezské univerzity vedeného sbormistrem Josefem Kostřibou, který přednesl čtyři skladby ze svého repertoáru a závěrečnou studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Poté se všichni hosté a účastníci akademického dne přesunuli do univerzitního areálu v Hauerově ulici, kde si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu i zbrusu nové prostory určené pro výuku a aktivity studentů umělecky zaměřených oborů Slezské univerzity v Opavě.

2017 10 AD 1

2017 10 AD 2

2017 10 AD 3

2017 10 AD 12

2017 10 AD 6

2017 10 AD 7

2017 10 AD 9

2017 10 AD 14

2017 10 AD 13

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015