Přednášky profesora Zdeňka Stuchlíka v Brně

středa 1. listopadu 2017 17:08 Autor: Zuzana Urbánková

2017 11 Stuchlik dekan

BRNO, OPAVA - Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě profesor Zdeněk Stuchlík přednášel v úterý 31. října 2017 na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho přednášky nazvané Černé díry a superspinary jako grandiózní energetické zdroje se zúčastnily zhruba dvě stovky zájemců, zaplněn byl celý přednáškový sál.

Akce byla pořádána v rámci pravidelných přednáškových cyklů Science & Technology Club (viz webové stránky http://science-technology.club). Profesora Stuchlíka pozvala Studentská komora Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. „Přednáška se setkala s dobrým ohlasem, účastnili se jí studenti a pedagogové všech fakult Vysokého učení technického,“ podotkl profesor Stuchlík, který má ve čtvrtek 2. listopadu 2017 další přednášku, tentokrát v brněnské Hvězdárně a planetáriu.

Přednášet zde bude spolu s dalšími dvěma vědci v rámci přednáškového cyklu "Hledání nové fyziky" od 18.00 hodin, a to na téma Temná energie v minulosti, dnes a v budoucnosti. Rovněž ho čeká rozhovor s brněnskou televizí a panelová diskuse s diváky.

Co je obsahem přednášky Temná energie v minulosti, dnes a v budoucnosti:
Vakuová energie, či její lehce modifikovaná quintessenciální podoba, determinuje dnešní urychlovanou expanzi vesmíru a je možné, že tomu tak bude i v daleké budoucnosti. Podle současných inflačních kosmologických modelů však její enormně nafouklá podoba představovala jisté inflatonové pole chovající se jako falešné vakuum s obrovskou hustotou energie, způsobující nesmírně rychlou, ale nesmírně krátkou expanzi vesmíru na jeho počátku. Všechny tyto podoby temné energie zásadním způsobem ovlivňují chování vesmíru jako celku, současná podoba má ovšem zásadní vliv i na astrofyzikální procesy. Otevřeným a klíčovým problémem však zůstává vztah temné energie k částicové fyzice a mikrosvětu.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015