Ústav informatiky má nového doktora, Davida Beneše

středa 8. listopadu 2017 8:36 Autor: Martin Kůs

2017 11 UI Benes 2 

Autorka textu: Mgr. Anna Janíková

OPAVA – Na Ústavu informatiky v září ukončil své doktorské studium student doktorského oboru Automatizované systémy David Beneš. Pro Davida to bylo již třetí studium, které v rámci Ústavu informatiky absolvoval. Je úspěšným absolventem bakalářského, magisterského a nyní již i doktorského oboru. Od magisterského studia byl jeho vedoucím práce doc. Petr Sosík a již od magisterského stupně se David věnoval spojení biologie a informatiky, které je v poslední době ve vědě stále populárnější. Zeptali jsme se, čeho konkrétně se jeho práce týkala.

2017 11 UI Benes 1„Princip přirozeného výběru v naší přírodě zajišťuje, že jedinci s nejvýhodnějšími vlastnostmi mohou své geny předat svým potomkům. Stejný princip platí i v bakteriální říši. Zde je ovšem životní cyklus značně rychlejší. V této práci využíváme rychlého životního cyklu bakterií, při kterém navíc dokážeme bakteriím vnutit naše vlastní selekční pravidla. Dokážeme tak například vytvořit populaci bakterií se schopností světélkování v chemicky znečištěné vodě, tedy živoucí detektory znečištění. Tohoto docílíme úpravou genetické výbavy bakterie, díky které dojde k postupnému vytlačení bakterií světélkujících v čisté vodě, nebo nesvětélkujících v znečištěné vodě. Je však nutné zajistit dostatečnou variabilitu, např. pomocí mutací, aby se 'fungující' bakterie v populaci vůbec nacházela. Bakterie splňující naše kritéria se postupně namnoží a v populaci tyto bakterie převládnou. Naše práce tak přenáší komplexitu vývoje genetických komponent metodou pokus-omyl z člověka na bakterii, jelikož tento pokus-omyl probíhá v rámci každé jednotlivé bakterie zároveň.“

A nyní nám nezbývá než popřát Davidovi hodně štěstí v jeho další vědecké kariéře.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015