Křest básnické sbírky Ulicí Dolorosa

pondělí 13. listopadu 2017 8:58

2017 11 Hlozek krest sbirky

Autor textu: Radek Touš, foto: Lucie Anna Přerovská

OPAVA - I když s půlročním zpožděním, stále s naléhavostí a žárem právě ukutého pokřtil Ondřej Hložek novou básnickou sbírku Ulicí Dolorosa v opavské galerii Gottfrei. A tento osmý listopad zůstane na dlouhou dobu vypálen v kulturní paměti města.
    
Už samotný prostor galerie vzbuzoval velice přátelskou a tajemstvím zastřenou atmosféru. Vrzající prkna, sporé osvětlení lampou. Slova se vyloupla ze stinných koutů a na svých bedrech nesla tíhu snad celého… zpomalme.

Je milé poznávat neznámé tváře, o to víc, když v každé z nich vidíte stejnou lačnost po poezii. A nemyslím si, že takto spojovat by dokázala Poezie umělého světa, o které se rozhovořila jedna ze sudiček, Martin Lukáš. Ano, dnes poezii píšou i počítače. A ačkoli to nejednoho vyděsilo, záhy ho poezie nedávného absolventa Slezské univerzity v Opavě Ondřeje Hložka naprosto uklidnila. Ukázala, že básně nejsou jen jakýmsi samoúčelným exhibicionismem, ale nástrojem, kterým se člověk snaží dorozumět s jinými lidmi, sdělit své strasti (jistě, i radosti, ale zde napadá mě Hložkovo: Kdo by četl radostné básně?), opřít se o druhého. Tady prostě ani ta počítačová neuronová síť nemá co pohledávat, natož aby měla šanci obstát.

Jak Hložek zmiňoval v mile krátké diskuzi s Lukášem, básník je pouze prostředníkem, verše jej přepadnou a on je už jen nechá dít se. A tak se sem tam, osmého listopadu, stane, že se ve světě poezie opravdu udá něco velikého, a přitom tak nevýrazného, kdy slova nelezou hrstce lidí jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale zarezonují v nich takovým způsobem, že je třeba jen otevřít ústa a pokorně mlčet.  A že byl Hložek nějakým prostředníkem! Tak silné napojení na prostor a publikum… Kde jsou slova krátká, pomůže se tichem, silou nevyřčeného. Na prahu kostěného světa / co se nepodobá, zaznělo a člověk byl náhle nahý. A člověk vedle něj také. Všichni se stali součástí prchavého světa duševní intimity, který svým hlasem utvářel ten nejnažší.

A tak až po třech dnech zavírám ústa a pokorně promlouvám o jedné velké události malého večera.

Poznámka redakce: autor je posluchačem navazujícího magisterského oboru Bohemistika, přednášeném na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015