V Opavě se bude hovořit o proměnách současné dramaturgie

pondělí 20. listopadu 2017 6:32 Autor: Martin Kůs

OPAVA - Oddělení audiovizuální tvorby Folozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě pořádá 23. listopadu konferenci Proměny dramaturgie. Akce, kterou podpořilo Ministerstvo kultury, proběhne v aule Fakulty veřejných politik. Téma letošního ročníku zní: pedagogická východiska dramaturgie. Do Opavy tak přijedou špičkoví aktivní dramaturgové, kteří zároveň působí jako pedagogové na FAMU, JAMU, FAMO i VŠMU v Bratislavě, aby nejen přispěli k reflexi a definování úkolů současných televizních, rozhlasových či filmových dramaturgů, ale také aby sdíleli svoji dobrou pedagogickou praxi a postupy, které při práci se studenty používají.

2017 11 promeny dramaturgie„Nečekaný zájem oslovených řečníků o aktivní účast na konferenci mě velmi mile překvapil. Ze vstřícných reakcí kolegů dramaturgů-pedagogů z ostatních uměleckých škol, zaměřených na audiovizuální a dramatickou tvorbu, vyplývá, jak je potřeba o proměnách dramaturgie mluvit, reflektovat je, sdílet a zpřesňovat,“ míní členka organizačního týmu Irena Kocí, „Říká se, že psaní se nedá naučit. Jak je to ale s dramaturgií? V něčem podobně - řemeslné zákonitosti a struktury celků jsou – při své proměnlivosti – dané, pojmenované, a tedy naučitelné. Ale dobrý dramaturg je ještě něco víc než jen perfektní řemeslník... V čem ovšem jeho talent spočívá? Jak jej rozvíjet? Propojení mezi jednotlivými uměleckými školami, které mimo jiné nabídne i naše konference, může podle mě přinést nové možnosti i našim studentům – nové kontakty, nové horizonty.“

Program konference si můžete stáhnout zde


Auditorium se může těšit nejen na příspěvky dramaturgů-teoretiků, ale i na dramaturgy z praxe a také na zástupce Státního fondu kinematografie. Své příspěvky na konferenci mimo jiné představí takové osobnosti, jako jsou Marek Loskot, Miloslav Klíma, Jan Gogola st., Kamila Zlatušková či Ľudovít Labík. „Řeč bude o aktuální dramaturgické praxi, strategii dramaturgie, dramaturgii témat, dramaturgii veřejné služby, konkurenceschopnosti českého filmu, vyprávěcích strukturách a jejich proměnách, funkci dramaturgie nebo třeba o tvorbě dramaturgického plánu na vysokých uměleckých školách,“ upřesňuje vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Monika Horsáková. „Dramaturgie bylo pro mě vždy tajemné slovo. Co ten člověk asi dělá? Copak tam nestačí režisér a scenárista? Až jsem začal brát rozum o těchto věcech při práci v rozhlase, pochopil jsem význam té činnosti a začal si jí hluboce vážit. Není snad komplexnější profese ve scénických uměních než je právě dramaturg/dramaturgyně. Potřeba rozhleděnosti, obzíravosti, vzdělanosti, ale také schopnosti taktické komunikace s profesemi mnohem ješitnějšími,“ svěřuje se další z organizátorů Miroslav Zelinský.

Konference začíná v 9.00 hodin a je volně přístupná všem zájemcům.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015