Mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny - Rodina se závislým jedincem

pátek 17. listopadu 2017 9:02 Autor: Martina Vaculíková

2017 11 FVP promena rodiny 5

Autorka: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

OPAVA - Mezinárodní vědecká konference Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a  se uskutečnila 7. listopadu 2017 v prostorách fakulty. V letošním roce nesla název Proměny rodiny VII. „Rodina se závislým jedincem“. Konference byla realizovaná v rámci IRP projektu Marketing a propagace na Slezské univerzitě a konala se nejen v tradiční spolupráci s Dětským centrem Čtyřlístek Opava a opavskou pobočkou České pedagogické společnosti, ale rovněž se zahraničními partnery. Jednalo se o Pedagogickou fakultu Prešovské univerzity v Prešově, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego v Opole a Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Akce se zúčastnili nejen akademičtí pracovníci z Fakulty veřejných politik v Opavě, ale i z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Univerzity Pardubice, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, dále rovněž pracovníci organizací Elim Opava, o.p.s., EUROTOPIA.CZ, O.P.S., Do náruče, z. s., Policie ČR, Probační a mediační služba ČR, Psychiatrická nemocnice Opava, Sdružení sociálních asistentů, z. s., Věznice a ústav pro VZD Opava, atd.  

2017 11 FVP promena rodiny 1Konferenci zahájil proděkan pro vědu a rozvoj doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. přivítáním a představením hostů, zároveň i poděkoval celému organizačnímu týmu. Ústředním mottem konference, jak již sám název napovídá, byla rodina se závislým jedincem. Jednotliví referující, jak v plénu, tak v jednotlivých sekcích, které na něj bezprostředně navazovaly, se zhostili tématu z různých oblastí závislostního chování. Vznikl tím poměrně široký prostor pro diskuze, jež po odeznění jednotlivých příspěvků vznikaly a daly tak možnost vidět a chápat problematiku závislostí jako mnohodimenzionální jev, jehož řešení často překračuje síly jedince, rodiny, ale i laické či odborné pomoci.

2017 11 FVP promena rodiny 2Na tuto skutečnost poukazovaly příspěvky v plénu, které zahájila svým tématem Sociální faktory alkoholismu vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. stejně jako přednášky zahraničních partnerů, prof. nzw. dr hab. Beaty Marii Nowak na téma (Re) Integracia spoleczna skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, Andrzeja Margasińskiego, Ph.D., jenž se věnoval tématu Psychological roles of young adults grouwing up in alcoholic and non-alcoholic families in own research. Závěrem vystoupila Mgr. Tatiana Dubayová, PhD. s příspěvkem Dieťa v rodine závislých rodičov – prehliadaný člen. Neméně bohaté na témata byly i jednotlivé sekce konference, kde vznikal dostatečný prostor pro vzájemnou výměnu názorů a profesních zkušeností.

2017 11 FVP promena rodiny 4

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015