V Univerzitní knihovně se otvírá výstava o Hansu Kudlichovi

úterý 28. listopadu 2017 14:09 Autor: Martin Kůs

2017 11 28 Knihovna Kudlich

OPAVA - Ve vestibulu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo náměstí 14, Opava) se v úterý 28. listopadu 2017 v 15 hodin uskuteční vernisáž výstavy Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Akce se koná u příležitosti 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha za účasti Dipl. Ing. Waltera Kudlicha.

Výstavu pořádá Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě, Centrum multimediální tvorby a Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Oblastní muzeum v Chomutově ve spolupráci s Freundeskreis Bauernbefreier HANS KUDLICH e.V.

Expozici si mohou zájemci prohlédnout až do 26. ledna 2018, otevřeno je vždy od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin.

Protože Hans Kudlich má mnoho společného i s městem Opavou a zdejším krajem, představíme jej v krátkém profilu, který pro portál Statutárního města Opava připravil PhDr. Josef Gebauer:

Hans Kudlich  * 25. 10. 1823 Úvalno, o. Bruntál - + 11. 11. 1917 Hoboken (USA)
Poslanec říšského sněmu 1848, navrhovatel zrušení poddanství, účastník občanské války v USA proti otroctví černochů, lékař, spisovatel.
Pocházel z bohaté selské usedlosti v Úvalně na krnovském panství Lichtenštejnů, patřící jeho rodičům Johanu Kudlichovi (1785 – 1855) a jeho manželce Eleonoře, rozené Ulrichové (1785 – 1849). Dobré finanční zázemí mu umožnilo bezproblémové studium. V Opavě absolvoval v l. 1839 – 1845 gymnázium a po maturitě studoval filozofii a práva na vídeňské univerzitě. Aktivně se účastnil politického spolkového života a v březnu 1848 revolučních událostí jako člen studentské legie. Stal se poslancem říšského sněmu a v návaznosti na českého politika F. A. Braunera předložil 24. 7. 1848 ve sněmovně návrh na zrušení poddanství. Byl připomínkován a Kudlichem třikrát přepracováván a nakonec salzburským poslancem Josefem Laserem dopracován do podoby zákona, který říšský sněm 31. 8. 1848 přijal a 7. 9. 1848 císař Ferdinand podepsal. Po rozpuštění říšského sněmu 7. 3. 1849 Kudlich emigroval přes Lipsko a Frankfurt nad Mohanem do Porýnské Falce, kde se stal členem prozatímní revoluční vlády. Krátce nato odešel do Švýcarska, kde v Curychu a Bernu dokončil v r. 1853 studium medicíny. 10. 3. 1854 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti pro účast v revoluci a ze Švýcarska vypovězen. Uprchl do USA, kde působil v Hoboken (stát New Jersey) jako praktický lékař. Získal postupně vlivné společenské postavení a značný majetek. Stal se členem republikánské strany a v občanské válce Severu proti Jihu bojoval proti zachování otroctví černochů. Do své vlasti a zejména rodného kraje se po návratu demokratických poměrů často vracel, navštívil i svou studentskou Opavu, kde jistý čas věnoval psaní své kroniky o revolučním roce 1848. Svými selskými soukmenovci německého jazyka byl po smrti ctěn. V jeho rodišti Úvalně mu k 100. výročí narození postavili nad vsí pomník v podobě rozhledny, tzv. Kudlichwarte, v jejímž přízemí je uložena urna s jeho popelem. V povědomí zejména německých zemědělců utkvěl jako osvoboditel sedláků z poddanství.

O Hansu Kudlichovi psal také portál iDnes.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015