Výstava o Hansu Kudlichovi v Univerzitní knihovně stojí za prohlídku

pátek 1. prosince 2017 9:49 Autor: Zuzana Urbánková

2017 11 Kudlich vernisaz 2

OPAVA - Hans Kudlich. Ten, kdo tuto osobnost spjatou a naším regionem zná, i ten, kdo o ní nic neví, by neměl nechat bez povšimnutí výstavu ve vestibulu Univerzitní knihovny. Vernisáž se zde konala v úterý 28. listopadu 2017.

Fotoreportáž z vernisáže najdetete na facebooku Slezské univerzity v Opavě

2017 11 Kudlich vernisaz 4„Povedlo se. Jsem přesvědčena, že můžeme být spokojeni,“ zhodnotila vernisáž vedoucí Univerzitní knihovny Mgr. Zuzana Tichá, která zde měla spolu s dalším organizátorem výstavy -  zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě doc. Mgr. Jiřím Siostrzonkem, Ph.D. – úvodní slovo.

Vernisáže se zúčastnila rovněž Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka Oblastního muzea v Chomutově, které již tuto výstavu pořádalo v prostorách chomutovské radnice počátkem letošního roku. Přítomné včetně zástupců médií pozdravil mj. také potomek Hanse Kudlicha Dipl. Ing. Walter Kudlich, jehož slova překládala z němčiny doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. z  Ústavu cizích jazyků. Kromě studentů naší univerzity přijeli také studenti Ostravské univerzity, přítomen byl štáb ČT a zástupce Českého rozhlasu.
Podle slov doc. Siostrzonka  jsou všechny výstavy, které Univerzitní knihovna pořádá, přidanou hodnotou pro všechny její návštěvníky. „Obecně lze říci, že univerzity by měly kromě vědecké a vzdělávací činnosti plnit rovněž činnost popularizační a kultivační,“ řekl k výstavě Jiří Siostrzonek.

2017 11 Kudlich vernisaz 3Akce se konala u příležitosti 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha. Pořádá ji Univerzitní knihovna, Centrum multimediální tvorby, Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Oblastní muzeum v Chomutově.

Prohlédnout si ji můžete do 26. ledna 2018, otevřeno je vždy od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin.Připomeňme, že Hans Kudlich se narodil  25. 10. 1823 v Úvalně na Bruntálsku, zemřel 11. 11. 1917 v USA. Byl poslancem říšského sněmu 1848, navrhovatel zrušení poddanství, účastnil se  občanské války v USA proti otroctví černochů, byl lékař, spisovatel.

2017 11 Kudlich vernisaz 1Pocházel z bohaté selské usedlosti v Úvalně na krnovském panství Lichtenštejnů, patřící jeho rodičům Johanu Kudlichovi (1785 – 1855) a jeho manželce Eleonoře, rozené Ulrichové (1785 – 1849). Dobré finanční zázemí mu umožnilo bezproblémové studium. V Opavě absolvoval v l. 1839 – 1845 gymnázium a po maturitě studoval filozofii a práva na vídeňské univerzitě. Aktivně se účastnil politického spolkového života a v březnu 1848 revolučních událostí jako člen studentské legie. Stal se poslancem říšského sněmu a v návaznosti na českého politika F. A. Braunera předložil 24. 7. 1848 ve sněmovně návrh na zrušení poddanství. Byl připomínkován a Kudlichem třikrát přepracováván a nakonec salzburským poslancem Josefem Laserem dopracován do podoby zákona, který říšský sněm 31. 8. 1848 přijal a 7. 9. 1848 císař Ferdinand podepsal. Po rozpuštění říšského sněmu 7. 3. 1849 Kudlich emigroval přes Lipsko a Frankfurt nad Mohanem do Porýnské Falce, kde se stal členem prozatímní revoluční vlády. Krátce nato odešel do Švýcarska, kde v Curychu a Bernu dokončil v r. 1853 studium medicíny. 10. 3. 1854 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti pro účast v revoluci a ze Švýcarska vypovězen. Uprchl do USA, kde působil v Hoboken (stát New Jersey) jako praktický lékař. Získal postupně vlivné společenské postavení a značný majetek. Stal se členem republikánské strany a v občanské válce Severu proti Jihu bojoval proti zachování otroctví černochů. Do své vlasti a zejména rodného kraje se po návratu demokratických poměrů často vracel, navštívil i svou studentskou Opavu, kde jistý čas věnoval psaní své kroniky o revolučním roce 1848. Svými selskými soukmenovci německého jazyka byl po smrti ctěn. V jeho rodišti Úvalně mu k 100. výročí narození postavili nad vsí pomník v podobě rozhledny, tzv. Kudlichwarte, v jejímž přízemí je uložena urna s jeho popelem. V povědomí zejména německých zemědělců utkvěl jako osvoboditel sedláků z poddanství.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015