Studenti měli možnost nahlédnout do pozemkových knih Katastrálního úřadu

pátek 15. prosince 2017 6:46 Autor: Martina Vaculíková

2017 12 FVP exkurze katastr 2

OPAVA - Studenti Ústavu veřejné správy a regionální politiky se měli možnost účastnit exkurze na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovišti Opava. Úvodem všechny přivítal ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj  Ing. Karel Gregor a představil program, který katastrální úřad (dále jen KÚ)  připravil a zároveň seznámil přítomné studenty s vedoucími jednotlivých oddělení. V rámci svého výkladu popsal postavení KÚ mj. uvedl  rozsah činností, kterými je pověřen, zmínil bohatou historii, tradici a vážnost tohoto úřadu. Závěrem hovořil o struktuře úřadu, právní úpravě i odpovědnosti při práci úředníků.

2017 12 FVP exkurze katastr 1Po této části programu, přešli studenti do prostor “Pozemkové knihy“ (dále jen PK). Odbornice, které se ujaly slova, seznámily studenty s administrací tohoto rozsáhlého historického díla, ze kterého je čerpáno dodnes. Občané a právnické osoby mohou a využívají údajů z PK, která právě uchovává a pečuje o knihy z většiny okresů Moravskoslezského kraje.

Složitost práce na PK s vyhledáváním může být v tom, že oblast Moravy a Slezska je z hlediska historie složitá, platilo zde pruské a rakouskouherské právo. Na pracovišti v Opavě jsou uloženy i Zemské desky Těšínského Slezska. Pozemkové knihy odráží spoustu faktů z hospodářských a právních dějin našeho státu, zájemci zde mají možnost nacházet různé podklady ke studiu.

2017 12 FVP exkurze katastr 4Exkurze tohoto správního úřadu byla nejen zajímavá a poučná, ale jak se ozvalo z řad studentů, i motivující ke studiu oboru veřejné správy a poté získání místa ve státní správě formou státní služby.

Poděkování za možnost navštívit “zákulisí“  KÚ patří především Ing. Karlu Gregorovi, řediteli  KÚ pro Moravskoslezský kraj, řediteli Katastrálního pracoviště Opava Ing. Bořku Pojetovi a zaměstnankyním, které provázely studenty složitou administrativou, konkrétními příklady z praxe a názornými ukázkami práce s pozemkovou knihou.

2017 12 FVP exkurze katastr 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015