Zimní semestr zakončili posluchači univerzity třetího věku v Karviné vynikajícími studijními výsledky

pátek 22. prosince 2017 6:45 Autor: Administrator

2017 12 OPF U3V 2

KARVINÁ - Závěrečné přednášky zimního semestru 2017/2018 Univerzity třetího věku Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné měly slavnostní ráz. A to nejen vlivem předvánoční atmosféry. Tradičně totiž byly vyhodnoceny a oceněny nejlepší seminární práce, jejichž odborná úroveň a poctivé zpracování předčily očekávání. Proto měli garanti a zároveň vyučující jednotlivých přednáškových cyklů U3V nelehkou úlohu: vybrat ze všech prací pouze tři nejlepší.

Nejprve se tohoto úkolu zhostil v rámci tématu Kulturní cestovní ruch Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. z Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit. „Jsem velmi rád, že poprvé mohu uvést jako autora nejlepší práce posluchače-muže“ (přednášek U3V se účastní pouze 5% mužů  - poznámka autorky článku), uvedl dr. Kajzar a dodal, že snad ocenění pana Františka Kluchy za práci pojednávající o jeho cestách a nevšedních zážitcích v Abcházii a Itálii bude motivací i pro jeho kolegy.

2017 12 OPF U3V 3Dalšími oceněnými byly posluchačky Jana Kaňová, která se ve své práci podělila o kulturní zážitky z Řecka, které je pro dr. Kajzara, jak se svěřil, tzv. “srdcovou záležitostí“ a paní Růžena Madeová. Ta velmi podrobně a poutavě popsala vídeňské historické památky: zámek Schörnbrun, Dóm Sv. Štěpána, Ferstelův palác a další.

Předávání věcných cen pro “své posluchače“ si nenechala ujít koordinátorka celoživotního vzdělávání Mgr. Dagmar Sohrová, které vzhledem k její zdravotní indispozici přispěchal na pomoc proděkan pro studijní a sociální záležitosti doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. Ten seniorům poděkoval za jejich snahu a píli a vyjádřil přesvědčení, že do budoucna jim “ópeefka“ nabídne řadu dalších zajímavých témat a vzdělávacích kurzů, konkrétně zmínil jako příklad kurz o nápojové kultuře a sommeliérství.

V rámci bloku přednášek Homo Sociologicus byli oceněni za tvorbu vlastní závěrečné seminární práce přednášejícím a zároveň předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ing. Wernerem Bernatíkem, Ph.D. tito posluchači:
Paní Zdenka Tvrdíková za téma Šikana ve společnosti, které postihuje tento velmi často se vyskytující jev, jenž má bohužel rostoucí tendenci výskytu i přes veškerou snahu společnosti o jeho eliminaci.

2017 12 OPF U3V 4Na pomyslné stříbrné pozici se umístila paní Marie Kiszové, která se ve své práci Úloha prarodičů ve vztahu k vnoučeti zamýšlí nad modelem společnosti, v níž hraje role babičky/dědečka významnou roli v socializaci nejmladší generace.
Téma Duchovní kultura Slovanů - její kořeny a budoucnost, jehož autorem je paní Dana Hynková, pak přineslo pomyslnou zlatou medaili autorce, která se zamýšlí nad konkrétní společnosti z širšího hlediska včetně historického exkurzu a pohledu do budoucnosti.

Kromě standardních cen pak byla udělena jedna zvláštní prémie autorskému triu Olga Ledwoňová, Ing Josef Dudek a Antonín Španěl za práci Socializace, sociální skupiny za zajímavý pohled na danou problematiku, ale také za týmovou spolupráci, jenž vznikla v průběhu účasti na přednáškách.

2017 12 OPF U3V 5Rovněž třetí studijní skupina posluchačů U3V, která absolvovala společně s lektorkou PhDr. Šárkou Čížkovou přednášky z cyklu Známe své tělo?, prokázala výborné studijní výsledky. Všichni posluchači úspěšně zdolali závěrečný test, kterému předcházel vědomostní workshop.
„To, že jsou senioři nejen pasivními posluchači – konzumenty znalostí, nýbrž aktivní úspěšní absolventi U3V, je důležité nejen pro mě osobně, ale tato bilance významně přispívá k dobrému jménu Slezské univerzity v Opavě v celonárodním srovnání veřejných vysokých škol,“ uvedla koordinátorka Dagmar Sohrová a dodala, že právě kvalitu studia monitoruje a garantuje Asociace univerzit třetího věku v České republice.
A jelikož pochvala náleží všem posluchačům, obdrželi všichni malý vánoční dárek, který jim bude připomínat společně strávené chvíle v lavicích Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, či přátelská posezení po výuce u šálku dobré kávy nebo sklenky vína.

Nezbývá než popřát všem účastníkům U3V  mnoho elánu, zdraví a pohody při spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v rámci dalších programů U3V i v příštích letech!

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015